domingo, 18 de noviembre de 2007

A ca nostra, es mallorquí guanya. Com?

Es ciclista Toni Colom diu que s'estima més dir-li a sa llengo que empra "mallorquí, perquè es català ès més perfeccionista". També diu que quand xerra amb qualcú mai emra es mallorquí si aqueix qualcú li xerra en castellà, troba que ès de mala educació.

També diu que primer xerra en mallorquí, maldament es Diario de Mallorca l'incloga a un grup de gent que diuen que "primer empren es català". Senyors de Diario de Mallorca, si en Colom ha dit "mallorquí", respectin per favor sa seua denominació, no l'incloguin an es grup de català. També diu que mos hem d'esforçar per mantenir-la, encara que canviem per qüestions d'educació.

I lo darrer, lo millor: "estamos en nuestra casa y el mallorquín es nuestra lengua", ès dir, a Mallorca, mallorquí, no català o "lengua vernácula", en Colom ha dit mallorquí, i així ha d'esser, però es polítics passen de sa realidat de sa població. Ès trist, però cert.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1718_2_309128__Mallorca-casa-gana-mallorquin

No hay comentarios.: