domingo, 5 de julio de 2009

A l'Alguer estimen es seu parlar i el cuiden


I sí, a l'Alguer estimen es seu dialecte, ès ver que li diuen "Català de l'Alguer" i reconeixen que s'Alguerès ès una modalitat des Català (com es nostros Mallorquí, Menorquí i Eivissenc, que són modalitats des Català, encara que mereixen esser una llengo com eren fins 1959), emperò allà s'ensenya sa seva modalitat.

N'hi ha de proves, i moltes. A internet està "penjat" s'Estatut de sa Ciutat de l'Alguer: http://www.ciutatdelalguer.it/statuto.pdf escrit en sa modalitat catalana de l'Alguer, o, simplement, Alguerès. "Lo Municipi de l'Alguer...", "estabilit", "populacions", "consultació", "ne" (per "en"), "servicis", "sous" (possessiu), "sues" (altre possessiu), "sigueran" (des verb "esser"), i moltes altres. O sia, s'Estatut de sa ciutat està escrit, no en català "standard", sinó en sa modalitat algueresa, en Alguerès. I què diu aquest estatut alguerès? Article 9.2:
2. En particular, se propon de donar suport a totes les iniciatives dirigides a la coneixença i a
l’ús de la llengua catalana en la variant algueresa.

I es nostro Estatut de sa CAIB? En Mallorquí o Menorquí o Eivissenc? Caaa! Pots pensar! Ni per casualitat! Com el trobam? Idò en Català "standard", alerta, que hem d'esser més catalanistes que es propis catalans. Això ès s'Estatut primer que vàrem tenir: http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf en Català "standard". Ni un article "salat", ni un "mos", ni res de res que mos identifiqui sa nostra "modalitat".

I quines classes donen a l'Alguer? Català "standard"? Català "barceloní"? Per lo que sembla, jo diria que, segons això http://www.comune.alghero.ss.it/corso_catalano/llicions.htm donen classes d'alguerès. Obrint es arxius "pdf" voureu que ensenyen sa variant algueresa, ells estimen lo seu i ensenyen lo seu. I a Balears? Idò cursos de "llengua catalana" standard, normatiu, centralista a més no poder, pur català aliè a lo que xerram a Balears. Basta amb participar a colque curs de sa conselleria o cursos de s'OCB, o voure com està escrita sa web des Govern o de s'OCB, pur standard. I això que es nostro estatut a s'article 35 mana estudiar i protegir ses modalitats illenques des Català. Quí ho cumpleix? Ningú!!

Vos sona això? http://www.comune.alghero.ss.it/corso_catalano/2003/13%20-%20verb2.pdf Es participi de verbs de moviment (i com verb auxiliar d'altres) ès es verb "esser", com se deia a Mallorca abans, "som vengut", "som anat", etc. Vos sona? I perquè allà s'ensenya això i no es standard pur i dur com aquí?

I sa web oficial de l'Alguer? En Català standard? En Català "barceloní"? No, en Alguerès: http://www.ciutatdelalguer.it/comune_alghero.htm. No pos sa web oficial de sa CAIB perquè ja vos ho deveu imaginar, Català pur i dur "standard".

Ès dir, que es baleàrics som beneits i no estimam lo nostro, mos hem deixat prendre es pèl, molts des nostros que tan mallorquins o menorquins se senten, són uns venuts i traïdors a ses Balears, tots aquells que deien defensar sa nostra llengo a sa transició, eren (i són) uns catalanistes venuts an es catalanisme més ferotge.

Vergonya, cavallers, vergonya....

4 comentarios:

Joan dijo...

A l'Alguer mai han estat tan ases de negar la veritat científica: que parlen català! No tothom té tant de seny.

FRC dijo...

com se diria en castella...
OLE VUESTROS HUEVOS ALGUERESES!

Anónimo dijo...

En comptes de donar-nos hòsties entre nosaltres per qüestions dialectals serie millor fer un front comú per defensar nostros costoms i parles. El català com a idioma NO existeix, existeixen els seus dialectes, si tenim una llengua estandard és per normalitzar i modernitzar la nostra llengua per que no mori ni es trenqui com va passar amb el llatí i qüasi passa amb el xinès que entre ells només s´entenen per la llengua escrita.
Tan vàlid és el català d´eivissa, de mallorca, com el de valència o el Rosselló. D´entre tots els dialectes del català que he pogut escoltar el vostre és el que més m´agrada.

Anónimo dijo...

I perquè no contau això que ningú no sap i es que l'Alguer va ser conquistat per l'exèrcit mallorquí i repoblat per mallorquíns. De català Res! per favor aclariu això que acab de dir, valtros que sou historiadors. Gracis