jueves, 5 de noviembre de 2009

Què tenen en comú aquests 3 personatges i una única diferència?











Anem a jugar a un joc de trobar una diferència, ACTUAL I SUBSTANCIAL, entre aquests 3 personatges, des quals he posat ses fotos. Semblances n'hi han moltes, i diferències també, però n'hi ha una, bàsicament una, que ès sa que mos hauria de fer caure sa cara de vergonya perquè avui en dia encara tengui aquest "homenatge". Pensau que no entraré en detalls absoluts ni en especificacions concretes, ja que simplificaré moltíssim per arribar a una conclusió molt generalista.
Sa primera foto ès d'un personatge conegut com "Comte Rossi"; ès un personatge de sa Guerra Civil Espanyola de 1936-1939, un italià conegut com "es lleó de Son Servera" o "Comte Rossi", de nom real Arconovaldo Bonacorsi. Va crear es cos feixista "Dragones de la Muerte" i mos va defensar des desembarcament republicà a sa cosa de llevant de Mallorca i de s'annexió a sa República Catalana o Estat Català, invasió realitzada pes tercer personatge (sa tercera foto), es capità Alberto Bayo. Aquí podeu lletgir ses actuacions i una mica d'història d'aquest sinistre personatge. Bàsicament, va venir de fora de Mallorca a reprimir i matar mallorquins (encara que es germans menorquins i eivissencs també els patiren).
Sa tercera foto ès sa d'un personatge que ja he introduït anteriorment: Capità Alberto Bayo, un altre personatge de sa Guerra Civil del 36. Aquest personatge va invaïr ses Illes Balears baix mandat de sa nefasta República Catalana o Estat Català (encara que es mandat anava desfressat de mandat de sa República Espanyola, però va venir des de Barcelona); només dir que va fracassar estrepitosament i que va provocar morts a Menorca, Eivissa i Mallorca d'una forma estúpida. Per sebre una mica més d'aquest personatge i sa "democràcia" (noti's s'ironia) que volia ajudar a instaurar a Ses Balears, dir-vos que va acabar es seus dies recolzant sa guerra d'en Fidel Castro a Cuba. Es cubans poden agrair an aquest senyor que encara avui en dia "disfrutin" de ses excel.lències des comunisme a sa seva illa. Bàsicament, un altre de "fora de Mallorca" que va venir a matar mallorquins.
Sa segona foto, i perdonau que no seguesqui cap ordre, ès sa d'en Ramón Berenguer III el Gran (enllaç a sa croada de 1114, no a sa figura d'en Berenguer), jo el "rebatetjaria" (disculpau s'invent de mot), com "l'Assassí" o "el Genocida" (ja que hi som) de mallorquins (i eivissencs). Aquest comte de Barcelona va acompanyar es pisans l'any 1114 per invaïr, saquetjar i destruir Mallorca (i Eivissa també va patir dit acte de "civilització", que no me vull oblidar des germans eivissencs), com a convidat des pisans i d'altres ciutats italianes i franceses.
Sa croada (tenia bula papal) va sorgir de sa ciutat de Pisa, no de Barcelona, va esser idea pisana, no catalana. S'enllaç de viquipèdia en català fa una errada monumental: diuen que es pisans (juntament amb sos altres participants) s'entrevistaren amb en Ramón Berenguer III perquè vengués amb ells a Ses Balears. Mentida. Ses naus croades-pisanes, per culpa des mal temps arribaren a ses platges de Barcelona per error i quand varen trepitjar ses platges volien començar sa guerra fins que es natius d'allà els digueren que allò no era Mallorca, que era Barcelona. Així, en Berenguer se va juntar a darrera hora amb sos pisans per venir a Mallorca. En resum, en Berenguer III, un altre de "fora de Mallorca" que va venir a matar mallorquins.
Fins ara lo que tenen en comú ès que es tres personatges vengueren de fora de Mallorca a matar mallorquins (i eivissencs i menorquins, en part, també). Amb això estam d'acord.
Sa diferència SUBSTANCIAL, sa bàsica ès que mentres es personatges primer i tercer no tenen cap carrer en es seu nom a Palma, a Ciutat, es segon personatge SÍ QUE EL TÉ. O sia, que en Berenguer III "el Genocida" que va causar un saqueig i que se va comportar com es pitjor assassí, que va entrar a sang i foc a Ciutat de Mallorca, que va matar, assassinar, saquetjar, tenyir amb sang, arrassar barris sencers de gent nativa, de mallorquins, de gent innocenta, TÉ UN CARRER EN ES SEU NOM.
Jo me deman: si ara volen derruir es monument "feixista" de Sa Faixina, si tenim tota aquesta discussió amb so monument al "Baleares", si estam amb això de sa memòria històrica, si feim revisió de sa nostra història, per què tenim un carrer, a Palma, a nom d'un genocida i assassí com en Ramón Berenguer III???? On són ara tots es partits nacionalistes i d'esquerres que fan revisions de noms de carrers feixistes, de monuments, que polititzen cementeris (Son Servera n'ès un exemple), etc, I QUE MANTENEN ES NOM D'UN CARRER A PALMA D'UN PERSONATGE MEDIEVAL, ASSASSÍ I GENOCIDA DEMOSTRAT??
Una aferrada.
PD. I entenc que pes catalanistes ha d'esser una humillació i una vergonya que es seu gentilici (catalanenses, catalanensis, catalanicus) aparesqui per primer pic a un llibre titulat "Liber Maiolichinus". Tranquils, vos entenc, però no passa res, deixau-ho estar, són coses de sa vida.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hi ha molt a dir sobre es noms carrers de Palma i aquesta darrera purga des socialistes-catalanistes. Teng un tio que va contribuir a repelir s'invassió del capità Bayo, enviat per sa República Catalana. Va ser ferit de mort, va rebre una medalla i no tenia cap idea política. Si per un casual l'haguésin posat es nom d'un carrer, ara li haguesin llevada. No m'ho explic.
En quant es Comte Rossi, a sa seva mateixa italia el tenien com a un vertader fantasma. Ni tans sols era compte.
Enhorabona pes teu Blog.
Teng entés que s'escriptor Mateu Cañellas ha obert un altre web. Amb en Cantarellas, vos consider "es tres mosqueters".
Endevant ses atxes!!!!

Xerafi dijo...

Crec que te conve repassar un poc el que es el Comte Rossi,... Dugué a terme una frenètica tasca de propaganda feixista a través dels seus discursos pels pobles i participant en tots els actes que es feien a Mallorca. Prengué part directament en la duríssima repressió que la Falange desencadenà a l'Illa a partir del juliol de 1936,... NO ENS VA SALVAR DE CAP INVASIO CATALANA,... va lluïtar contra el govern republica legitimament triat pels nostres ciutadans,... i responsable de moltissimes morts de mallorquins que no sabien res de politica; d'ell va sortir l'ordre de fer "puesto" a la preso de Son Coletes (entre d'altres) i fer afusellar els nostres padrins.