sábado, 22 de mayo de 2010

Pesats!

Escriuré sobre un grup de facebook an es que me convidaren per unir-me, i m'hi vaig unir, però ho vaig fer per poder-hi escriure sa meva aportació dins es seu "muro"; ara ja he abandonat es grup. A mi me pareix genial que qualcú vulga reclamar i fer i divertir-se fent grups de facebook, me sembla collonut, emperò un que tenga com nom "Sa bandera de Mallorca no du castell!" ja ès autènticament ridícul.
I dic ridícul perquè es seu creador, un tal Dídac (traducció catalana de Diego, segons m'han informat), mos vol fer creure, segons sa foto identificativa de grup, en canvi, que s'estelada si que pertany a 
Senyeres dins s'Àtles d'en Cresques de 1375

Mallorca i que ès més "nostra" que sa que du castell! Posats a dir dois, els direm ben grossos, degué pensar es creador, que, després, se dedica a copiar articles d'en Bibiloni, aquell que negava s'existència des Regne de Mallorca amb arguments patètics.

Ès innegable que, com a territori conquistat p'en Jaume I d'Aragó, en formar part d'aquesta corona, compartírem sa mateixa senyera durant una època, emperò si ja l'any 1269 en Jaume I va donar un escut per sa Ciutat de Mallorca, que se va fer extensiu a la resta des regne, de forma posterior, ja comença es fet diferencial, confirmat posteriorment amb s'existència de senyeres quarterades, compartint ses barres i es castells es 4 espais disponibles a sa quarterada. Sa senyera que va atorgar el Rei Sanxo ès ja es fet principal de diferenciació amb sa senyera originària de sa Corona d'Aragó (només quatribarrada).
Me pareix molt lloable que el Sr. D. Martorell vulga reclamar que sa nostra senyera, en reincorporar-mos a sa Cristiandat amb sa conquista d'en Jaume I, sia sa quatribarrada, però amb un mínim de rigor històric. Amb rigor, perquè sa nostra senyera si que du castell, perquè ès sa nostra senyera atorgada p'en Jaume I i confirmada posteriorment, quand érem regne independent, pel Rei Sanxo en sa seva forma.

I lo que no pot pretendre el Sr. D. Martorell ès "colar-mos" s'estelada, bandera il.legal i que no representa per res es nostro sentiment de mallorquinitat. Se deu creure que som beneits o cecs, i ni una cosa ni s'altra, perquè qualsevol amb un mínim de coneixements sabrà que s'estelada no ès nostra, no mos representa ni la sentim com a representativa de Balears, i voler colar-la com si no res, ès d'autèntics manipuladors i tergiversadors. Però què en podem esperar de qualcú que s'ha posat com a foto identificativa de perfil de facebook una estelada. Seguim mostrant es llautó, Sr. D. Martorell? Es problema ès que es mallorquins no som beneits i mos ne temem quand qualcú se vol passar de llest, i vostè deu pretendre esser més intel.ligent que en Cresques en es seu Àtles, que ja representava s'escut de Balears amb barres i castelles de forma quarterada. Ridícul, Sr. D. Martorell, ès lo que ha fet voostè.

No vull xerrar sobre sa Tribarrada, perquè aquí no ès es moment, aquí tractam sobre s'intent manipulador de voler-mos colar una estelada il.legal i dictatorial.
Sa senyera mallorquina té molts de sigles d'existència i està representada a molts de llocs públics; s'informi vostè abans de voler fer-mos creure que s'estelada ès nostra. No faça més es ridícul, per favor. Deixin d'esser pesats.cat i mos deixin viure en pau, perquè això ès lo que són vostès: pesats.cat!

Elimini es grup i se retiri amb dignitat.

Gràcies.

Foto de perfil d'en Dídac Martorell; més clar, aigo.
Típic individu catalanista que se creu que som beneits.
Estelada a la vista i mapa dets inexistents PPCC a la 
dreta de sa foto. Típica estètica catalanista que ja no
mos empassam.
Foto o il.lustració des grup d'en D. Martorell. Primer esborra es castell de sa senyera actual, esborrant un des símbols diferenciadors de ses Balears respecte de ses altres senyeres.
I, després, inclou 2 elements típics catalanistes: s'estelada, il.legal i dictatorial, senyera inventada que no ès gens representativa de ses Balears, i un símbol representant una estelada vora sa frase final abaix de tot.
Realment s'ha d'esser manipulador i tergiversador, i mentider professional per voler-mos fer creure lo que no som.

Escut quarterat extret de sa web d'en Bibiloni, que fins i tot ha de reconèixer sa seva existència. S'afegeix aquest comentari: Escut històric de la ciutat de Palma i de l'antiga Universitat de la ciutat i REGNE de Mallorca.
Més clar, impossible, ciutat, universitat i REGNE.

Pesats, ja cansau.

27 comentarios:

Anónimo dijo...

Es verdad, son unos pesados, y el listillo este de facebook haciéndonos creer que la "estelada" es una bandera mallorquina, puaj, gentuza.

Anónimo dijo...

Tu mateix ho has dit, ESCUT històric de la ciutat de Palma i de l'antiga Universitat de la ciutat i REGNE de Mallorca.

En cap moment hi estic en contra. Es mes, m'encanta s'escut i el valor per s'història que té i que representa.

Jo no he volgut colar cap estelada, simplement vaig fer aquest grup per independentistes, res mes. En cap moment dic que sigui històrica ni res.

Si vols res mos veim pes grup amb bons arguments, que ja t'hi he deixat una resposta.

Dídac.

Tomàs Ribot dijo...

Idò lo que no pots fer ès voler colar s'estelada com si fos una bandera nostra.

Per què ets independentistes ho voleu esser amb incorporació an es PPCC i no per esser realment independents??? No ho he entès mai. S'independentisme de Balears ès un independentisme català i catalanista, no balearista, cosa que no s'entèn, voler esser independent per entrar a formar part d'un altre país... incomprensible.

I tampoc pots pretendre que sa quatribarrada sia sa senyera de Mallorca, perquè des des moment en que vàrem esser independents com a regnde i que sa voluntat d'en Jaume I era crear "un regne dins la mar", sa quarterada o sa que duga castell, com a fet diferenciador, són nostres.

Anónimo dijo...

Hola Tomàs, t'enví un parell de testimonis (només són fotos o imatges, res de montatjes: sinó ve qualque beneit, com saps, i diu que mos copiam, quan ses nostres pàgines no poden ser més diferents).
Es teu enllaç a "Tribarrada Nostra" explica bé sa qüestió des castell, que toca ser es de s'Almudaina abans de sa seva ampliació.
Un dit llatí diu "Verba volant, scripta manent". Jo afegesc que lo que és més cert encara és que "Petra manent", i ses meus testimonis, en pedra, son coetànis al Regne Privatiu.
Acabas justificant es castell amb es fet de que es simbolisme indica que es caput Regni se troba a unes illes, peró s'element que olbida sa bandera actual, que és una brisura (falsa, modificada), és s'original banda blava amb ones: aquest és un element encara més diferencial que es própi castell.

Atemptament.
Toni Cantarellas
miscelani@wordpress.com

Anónimo dijo...

Tomàs, ja està enviat. He omès testimonis molt interessants, peró els puc incorporar. Peanes de s'època, s'escut dets originals bancs des jurats a la Seu, que a dins conté més escuts quarterats com es que exibeix a fora (sempre tribarrats), o, ja que o poses com exemple, s'original escut de s'universitat, tribarrat, amb es castell, sa porció blava del Cel i sa de la Marenustrum.
Salut.
Toni Cantarellas.
miszelani.wordpress.com (abans havia posat una @ i no és correcte)

Raymundus Lul, cathalanus dijo...

[...] "colar-mos" s'estelada, bandera il.legal i que no representa per res es nostro sentiment de mallorquinitat.

Hi ha cap llei espanyola que prohibeixi l'ús, tinença o exhibició de l'estelada? Si és així, m'agradaria saber quina és.

Més clar, impossible, ciutat, universitat i REGNE
Ja, la Universitat (de la Ciutat i el Regne), un organisme municipal.
Si és tan clar, per què és que a l'Atles d'en Cresques hi ha representats els quatre pals vermells (com es veu clarament en el facsímil que vaig comprar a la Casa del Mapa de Palma) damunt la superfície de Mallorca? La bandera de la nau del navegant mallorquí Jaume Ferrer és de dues faixes vermelles, sense quarterar ni castells, com la bandera que apareix damunt la ciutat de València.

El professor Bibiloni opina que: Tant a les Illes com a la resta de la Corona d'Aragó els símbols del rei són els símbols del regne i, essent el rei la màxima autoritat, els seus símbols estan per damunt qualsevol altre. Entre aquests hi havia els de les universitats o municipis. Però les institucions per al govern de les universitats no eren més nostres que la institució de la monarquia, ni els símbols d'unes i altra tenen per què excloure's mútuament, com no s'excloïen, sinó que anaven sovint un al costat de l'altre, en èpoques passades. Tractar desdenyosament els Quatre Pals com un "mer" símbol personal del rei, com si els nostres reis haguessin estat uns estranys a casa nostra, és una frivolitat ofensiva. Com si la nostra monarquia, de Jaume I fins al darrer rei que respectà els nostres furs, no hagués estat una institució essencial en la nostra història. Si a Catalunya i a Aragó el símbol de la seva –i la nostra– monarquía és avui la divisa màxima d'aquells territoris, per què no ha de ser-ho a les Balears?
Més informació aquí.

Anónimo dijo...

Tomàs: no somiis truites, que Didác i Dignitat som paraules incompatibles. Aquest jovenet sense graduat escolar escriu en bon castellà a una pàgina Web en sa que és especialista de "Bola de Drac", confés especialista en Play-Station, i pardal assoleiat.
Internet hauría de tenir un protocol per uns mínims d'exigència de rigor. Aquest puta indocumentat amb nom tan mallorquí (mai havia conegut un cristià batiat amb aquest nom) no sap ni que se diu.
Sa tribarrada se remonta as temps mitgevals de sa Monarquía Privatia, i lo que és un invent és aquesta quatribarrada, i encara més sa que ell mostra, estelada, inconstitucional i mai reconeguda per cap institució heràldica i molt manco per l'ONU. Sa "Senyera" mateixa de Catalunya no és més que una rèplica obligada de sa del Regne d'Aragó. Probet.
En realitat m'agrada que prosperin blogs com es d'en "Didác": tiren p'en terra tota barroera vindicació pancatalanista.
S'unic "Martorell" bo de Mallorques fou en Jaume Martorell, s'alliberador mallorquí de s'influència enverinada de sa TV3 per aquell llavonces il·legal.

A la merda Didac. I en tornar, posa sa teva foto, direcció i telèfon, com fan tots es balearistes d'arrel.

Tribarrat

Anónimo dijo...

Es professor Bibiloni és un subnormal professor de filología catalana -doctrina catalana, més ben dit-. Vos assegur que val la pena entrar a una clase: es de gràtis, i escoltar es doiots. recomàn que perque no vos adverteixin sa vostra concició de persones normals vos atavieu com a hippies, roba bruta, esperdenyes i una cistella de garballó amb una ferratina que possi "CAT". Són clónics: A s'UIB tothom s'en riu d'ells.
En Bibiloni, al qual vaig interpelar com a presumpte alumne seu i no me va sebre contestar (s'en va anar per ses bardises, va eludir sa resposta perquè no té ni puta idea de cultura balear) és un catalanista confés i no representa en absolut un criteri d'autoritat sobre sa matèria, sobre s'història (que no és precíssament es seu camp d'estudi) i molt manco sobre simbologia, heràldica, brisurisme, reatleza i, molt manco, des periode des Regne Privatiu i de sa nissaga encara avui vigent dels Monarques de la casa "Mallorques-Foix".

Un Arxiver del Regne de Mallorques.

Anónimo dijo...

Es flipat se fa anomenar "Raimundus Lul Cathalanus", que es ni gens ni manco que en Didác, més enllà de pasar-se es dia jugant a jogs d'infants enxufat a un ordenador, hauría de sebre que només està documentada, als papers cohetànis, s'expressió "Magister Iliminatus Raimundus Lulius MAIORICENCIS", i que es gran Inquisidor de s'Esglesia catalana, Nicolau d'Aymerich, el va acusar d'heretgia. Aquesta és tota relació existent entre es nostro beat i Catalunya.
Sa bandera amb es castell, originalment tribarrada, és simbol de tot el Regne (per lo tant, de Balears), de s'Universitat, des Jurats, de Cort -Govern des Caput Regni- i de ses terres continentals.
A més, de sa marina mallorquina: "Es Capità Toni", s'Almirant de ses Espanyes Antoni Barceló (General de tot s'exercit de mar de l'Imperi), la lluía freqüentment a ses batalles.
És una llàstima que es millor marí que ha tengut Espanya, un mallorquí, sia més conegut a sa Península que a s'UIB (lo mateix amb en Llull: hi ha càtedres llullistes per tot lo mon. A Palma, a on va neixer, no). Encara ets andalusos diven, quan miren cap es Penyo:
"Si el Rey tuviera dos como Barceló, Gibraltar sería de España, que de Inglaterra no".

Hi ha que ser ineptes per atrevir-se a dir disbarats. Jo ja sé a on viu "el Didác".

Un Lul·lista.

dhey40 dijo...

Ala al tal raimundu...P...edrito..que dius a toto aixo??? ya has vuelto a decir las tonterias que nos tienes aconstumbrados en estos blogs.....seguguro que te sacas de la chistera algun gran erudito,"como tu" con sus particularidades pancatalanistas....poc a poc se te ve el plumero..ala P...edrito..ve a que te den ...

Raymundus Lul, cathalanus dijo...

He comptat més de 40 faltes d'ortografia en els tres darrers posts d'en Toni Cantarellas, l'antopóleg, fet que cal afegir a la seva merda de currículum, que ja incloïa el consum d'estupefaents, un positiu en un control d'alcoholèmia, un intent de robatori i la graduació en filosofia en una universitat que ell deu trobar mediocre. Tot plegat li ha permès de fer-se un nom en l'àmbit petitíssim del periodisme comarcal i s'ha vist amb cor de continuar la malifeta creant un blog ple de xerrim i fotografies personals. Per acabar-ho d'adobar, es confessa editor i amenaça de publicar dos llibres, la qual cosa em fa suposar que seguirà els passos d'altres distingits gonelles, que han hagut de recórrer als propis mitjans per veure estampats els resultats de les seves recerques. Francament, no calia.

Sense la llicenciatura de periodisme exerceix de periodista, sense haver-se graduat en història fa d'historiador, sense haver assistit mai en una classe de qualsevol assignatura de la carrera de filologia catalana, si no era per destorbar-ne el desenvolupament normal, fa de filòleg, sense dominar l'ortografia catalana exigeix rigor en allò que es publica a Internet. Si mai us deien que hi ha certa persona que fa això i allò, que escriu sobre tal cosa i tal altra, i que, encara que sembli mentida, ho fa sense una mínima preparació acadèmica i sense el degut respecte a professionals que sí han passat un control de qualitat (en diuen exàmens) i es guanyen el sou ben honorablement, què en pensaríeu?

Ell, en Cantarellas, però, va d'il·lustrat, vol tocar totes les disciplines, fins el brisurisme, que he de confessar que no sé què punyetes és, i té referents tan importants com en Jaume Martorell Mir, un mallorquí de cognoms catalaníssims, si bé tristament famós per l'atemptat que va cometre el 22 d'abril de 1989 contra el repetidor del senyal del canal TV3. Al judici va afirmar: A los catalanistas los quemaría en la plaza pública. Igual que hacía la Inquisición con los herejes (Font: Baleares, 5 de juny de 1990, tret d'UN PUPUT DE CRESTA MOLLA, depòsit legal PM 493/1991).

dhey40 dijo...

Para ti P..drito, no te llamo llull porque no eres digno ní siquiera de leer nada que este "mallorquín" escribo,Didac,supongo que eres este, pero lo que no me cabe duda es que eres un ser amargado porque ves como todas tus creencias poc a poc se van desmoronando, y como buen abuelete, pataleas sin saber que hacer, y lo único que se te ocurre, es intentar, porque no es más que un intento, desacreditar, insultar, y caer en la mas baja condición humana, el desprecio por otra persona, a la cual , tu "capullo engreido" te atreves a desacreditar, tildándole, de :(Sense la llicenciatura de periodisme exerceix de periodista, sense haver-se graduat en història fa d'historiador, sense haver assistit mai en una classe de qualsevol assignatura de la carrera de filologia catalana, si no era per destorbar-ne el desenvolupament normal, fa de filòleg, sense dominar l'ortografia catalana exigeix rigor en allò que es publica a Internet), dime una cosa, ser patético, y tu de que haces escribiendo imbecilidades como nos tienes aconstumbrado? .....por mucho que te retuerzas, tu patético mundo, se está terminando.....y ese, engreido y odioso ser, es tu futuro inmediato..

dhey40 dijo...

4.- Considerando que las lenguas naturales no las crean los lingüístas ni
los doctores de las Universidades, ni mucho menos los políticos. Que las
lenguas las hacen los pueblos con el uso que de ellas hacen cada día,
creando palabras nuevas, añadiendo algunas de otros idiomas, y dejando de
usar otras debido a la propia evolución de la sociedad. El pueblo balear ha
creado su propia lengua a lo largo de su dilatada y accidentada historia, y
esa lengua es la balear. Tan sólo las lenguas sintéticas son creadas por
Academias, Universidades o Institutos de Estudios Lingüístcicos. Lenguas
sintéticas, como el Euskera actual, que por necesidades sociológicas de
comunicación se creó una lengua nueva producto de una mezcla de las seis o
siete formas de hablar que existen dentro de Basconia. O como el Italiano,
que también sale de una mezcla de Toscano, Florentino y Romano. O como el
Catalán, que es producto de los lingüistas del Instituto de Estudios
Catalanes, que han creado una lengua a partir del infecto dialecto que se
habla en Barcelona, en palabras del jesuita Padre Batllori, Doctor Honoris
Causa por once Universidades catalanas y Premio Príncipe de Asturias en
1995, y publicadas en el diario Las Provincias el 02 de Noviembre de 1992.


5.- Considerando que, desde 1983 hasta la fecha todos los dirigentes de
todos los partidos políticos de Baleares sin ninguna excepción, han
gobernado durante esos 22 años totalmente de espaldas al Pueblo,
imponiéndole por Ley la lengua catalana como propia. Que los resultados de
todas las encuestas que se han hecho al pueblo balear, preguntándole qué
lengua consideraban como propia, siempre ha dado como resultado que su
lengua es la mallorquina o balear: 02 de Febrero de 1991 – Diario de
Mallorca, resultados de una encuesta oficial realizada por el “Consell
Insular de Mallorca”, el 80% de los encuestados rechazan la lengua catalana
como propia. 04, 05 y 06 Noviembre de 1993 (después de diez años de la
inmersión lingüística catalana) – diario Última Hora, resultado de la
encuesta: 100% de los encuestados rechaza la enseñanza en Catalán. 1996
encuesta del C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológicas) ¿cuál es su
lengua materna?; el 47% de los baleáricos dijo Mallorquín/Balear, el 11%
Catalán y el 37% Español. 06 de Enero de 2005 (después de 22 años de
inmersión lingüística catalana) encuesta del diario El Mundo / El Día de
Baleares a la pregunta ¿deben potenciar las Instituciones el uso del
Mallorquín en lugar del Catalán?, el 70% dijo que sí.

Por todo ello, y de acuerdo con el acervo lingüístico del pueblo balear y
con su dilatada historia, los miembros de la “Acadèmi de sa Llengo Baléà”
DICTAMINAMOS: Que la lengua propia e histórica de las Islas Baleares es la
Balear. Que esta lengua es la vernácula que se habla en las islas de
Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. Que ésta fue conocida con la
denominación de balear desde la época romana hasta el siglo XII y que
posteriormente fue llamada mallorquina hasta el XIX, porque las Baleares
conformaron durante ese periodo el Reino de Mallorca. Que en la actualidad,
denominándose ese reino Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es por lo
que recuperamos el histórico nombre de Balear para su lengua. Que esta
lengua es única y diferenciada de las demás lenguas neolatinas y románicas.
Que tiene su específica gramática desde hace casi dos siglos. Y que en estos
tiempos de globalización que nos ha tocado vivir, debemos conseguir de los
nuevos políticos que han surgido, que el Pueblo deje de ser analfabeto de su
lengua vernácula, y de ser ignorante de su verdadera historia.

Palma a 05 de Octubre de 2005

Academia de la Lengua Balear

dhey40 dijo...

En palabras de D. César Vidal: "Que la lengua catalana sea oficial en
Baleares es un dislate histórico y una falsedad lingüística"

La Historia nos da la razón para resistir ante una de las mayores estafas
históricas y lingüísticas perpetradas por el catalanismo.

Avalados por historiadores, filósofos y lingüistas, que no se nombran, que
no se estudian, que no convienen al statu quo catalanista

dhey40 dijo...

te falta esta parte ....

Dictamen

1.- Considerando que desde el punto de vista de la Filología, nuestra
lengua balear tiene más similitudes desinenciales y léxicas con el Latín, el
Bearnés, el Gascón, el Provenzal y el Occitano, que con el sintético
Catalán. Que con los primeros nos une el hecho histórico, de que, en el 799
d.C. hubo en Baleares una notable colonización de gentes de esos lugares
(Historia General del reino de Mallorca 1840, por sus cronistas), que se
asentaron a raíz de la petición que los gobernantes baleáricos hicieron a
Carlo Magno (un año antes de que éste conquistara Barcelona a los
sarracenos) para que les ayudara a evitar un desembarco árabe. Que
naturalmente con ellos vino su forma de hablar, la cual, al ser también una
evolución del “sermo vulgaris”, se integró perfectamente en el neolatín
balear, salido lógicamente también de la evolución del “sermo vulgaris”
asentado aquí desde el año 123 a.C. Que el temido desembarco árabe se
produjo definitivamente en el 912 d.C., 113 años después. Que a partir de
ahí quienes gobernaron Baleares fueron ellos, pero, como sucedió siempre,
tanto en la península ibérica como en otros lugares a lo largo de los tres
estadios de la Edad Media, la población autóctona continuó con sus faenas
campestres, continuó con sus costumbres, y continuó hablando su lengua
ancestral, a la que paulatinamente fue añadiendo palabras del árabe.
Evolución que como se puede ver, es calcada a la evolución lingüística
sufrida en toda la península ibérica. Sólo que los fonemas vocálicos de los
idiomas que recibieron la influencia del Provenzal primero y del
Occitano-Lemosín después, que fueron las lenguas de Baleares, Valencia y de
los territorios de toda la Marca Hispánica, es distinta a la del resto de
España. Pero sin embargo todos, todos, fuimos primero romanizados y después
arabizados. De ahí que los vocabularios del conjunto sean tan parecidos. Y
tanto más parecidos cuanto más nos acercamos a la decadencia del Imperio
Romano.


2.- Considerando que es indudable que el Español, el Italiano, el Gallego,
el Portugués, el Castellano (hablado aún en muchos rincones de
Hispanoamérica), el Valenciano, el Balear, el Aragonés, el Bable, el Leonés,
el Cántabro y el Catalán, tenemos un mismo sistema lingüístico heredado del
Latín, es de incultura superlativa o de ingente mala fe, afirmar que todo es
lo mismo, y que lo que los separa es únicamente su fonética. Todos estos
idiomas están estructurados por sus respectivas gramáticas, con sus rasgos
morfológicos y sintácticos que los diferencian. Por consiguiente, es
igualmente de incultura superlativa o de ingente mala fe, difundir o avalar
que el Balear es al Catalán lo que el andaluz o mejicano son al Español.


3.- Considerando un idioma desde el punto de vista humano, toda
consideración colectiva del lenguaje, ya sea de un idioma muy extendido, ya
sea de un idioma de mínima extensión, tiene derecho al máximo respeto.
Respeto reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.
Siendo un atentado contra esos Derechos, imponer a una comunidad, una lengua
que no es la que secularmente habla, ni es la de la nación a la que
pertenece políticamente.

Anónimo dijo...

Gràcies a s'Acadèmi de sa Llengo. Sabeu que no estic d'acord amb voltros en una matèria essencial, peró m'estim 100 vegades més sa vostra peculiar aproximació a n'es Balearisme que es defensors que, amb coneixement de lo que fan, amollen falàcies impassables per major glòria d'una inexistent catalanitat, i en minva irreverent, barroera i carent de tota ètica, rigor i inclús estètica com qui m'ha interpelat amb es neologisme inventat, i camuflat de llatiminsime "LUL".
Vos avís que aquest personatge (no dic si se tracta de Sr, Sra o Al·lotet: en qualsevol cas s'erra de comptes si se pensa que mos mocam amb sa màniga), tendrà noticies d'un servidor demà mateix.
Directe, i tal vegada indirectament.
(no passeu ànsia, quan dic "indirectament" no me referesc a sicàris, sinó a ses forces de seguritat de s'Estat). Ses gestions ja han estat fetes i es 1er pas de ses diligencies -localitzar sa font, com a mesura preventiva-, del tot completa.

Salut i perdeu de vista aquesta polèmica.
Per evitar perjudicis a n'aquest digne Blog, traslladaré sa qüestió a miszelani.wordpress.com

Salut

Toni Cantarellas, s'injuriat i victima d'un previsible atac a l'honor, cosa que he consentit sense fer res masses vegades. I s'única vegada que ho vaig fer (no per jo, sinó per protegir a una dona de 80 i pico d'anys) curiosament se va tancar per un periode notable es Forum aleshores més visitat de Balears.

Ja torna hora de dir basta. I per favor, preniu llum de na Pintora. Tendreu noticis de tot es procés.

Bona Nit.

Raymundus Lul, cathalanus dijo...

Continuació:

Aquest homenet sap fer de tot, fora culs d'olla. Lul·lista, antopóleg, heraldista... Que ha publicat res a cap revista especialitzada? No, que jo sàpiga. Els professionals es deuen tornar de tots colors en veure algú donar lliçons d'història medieval i lul·lisme sense ni tan sols dominar la llengua llatina. Com que ja va mostrar la filassa en adreçar els lectors d'aquest blog a la font de la seva erudició, la Federació Balear de Tir amb Fona, em limitaré de suggerir-li que llegeixi aquest fil i consulti la micona de bibliografia que s'hi esmenta, tot i que dubt que algú que recorre fàcilment a l'insult ("pardal assoleiat" i "puta indocumentat" ha dit a en Dídac Martorell, i "subnormal" al professor Bibiloni) es presti a prendre llum per comptes de fum.

Sé què vol dir "brisar" i "brisura". He cercat el mot "brisurisme" al Google, i res, zero. Hi he cercat "brisurismo", pensant que "brisurisme" podria ser una forasterada, i tampoc, res, absolutament res. Feu la prova amb "reatleza" i "motzàrab". Bona sort.

Si abans era en Tomàs Ribot Dickow que ens volia fer creure que l'Estelada era una bandera il·legal, sense demostrar-ho, ara en Toni Cantarellas ens diu que és anticonstitucional, sense dir-nos quin Tribunal Constitucional, espanyol o no, s'hi ha pronunciat. La bona és que per a ell, pel que sembla tot un expert en dret constitucional, la Casa de Mallorca encara és vigent (???). Una cosa és vigent si està en vigor (En estat de tenir efecte, amb força per a actuar, DIEC2). Si el que vol dir és que hi ha una llei, com ara una Carta constitucional, que estableix que un membre de dita dinastia és el sobirà del Regne de Mallorca, bé..., doncs... que ho faci a saber al rei d'Espanya. Si el que vol dir és una altra cosa, que s'expressi més bé.

Raymundus Lul, cathalanus dijo...

Final:

Ara em referiré al blog del professor Bibiloni, a qui hem d'agrair l'honestedat que demostra en incloure documentació gràfica de tota mena d'escuts i banderes de les Illes Balears, tribarrades i tot, entre els quals destacaré aquests:

- les lleis palatines de Jaume III
- llibre de la seca de Mallorca
- insígnia del Regne d'Aragó i de Mallorca.
- carta nàutica d'Angelí Dulcert
- carta nàutica de ca. 1327

Ara que si el que us agraden són les tribarrades, jau aquesta.

Tu, Dídac, no estàs obligat a res. Això sí, extrema les precaucions perquè això: Jo ja sé a on viu "el Didác"; pareix una amenaça. Pareix mentida que en Cantarellas no sàpiga escriure el teu nom i que s'atreveixi a criticar-lo, tant més que l'autor d'aquest blog, en Tomàs Ribot Dickow, té un cognom estranger.

Com que no vull desaprofitar l'estiu, m'acomiad de vosaltres fins a l'octubre. Això sí, llegiré les rèpliques si és que n'hi ha cap.

I a tu, Lorensito, et dic això: blablabla.

dhey40 dijo...

Para que todo el mundo se entere en lo que se gastan estos pancatalanistas, y el miedo de perder la oportunidad de seguir comiendo de la sopa Boba....Esto es para ti Didac, P....edrito.....

Copiado de :http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/74467/la-generalitat-supera-en-plena-crisis-37-millones-de-euros-de-gasto-en-proyectos-independentistas

La Generalitat supera, en plena crisis, 37 millones de euros de gasto en proyectos independentistas


A continuáción publicamos el desglose de las subveciones que la Generalitat concedió a diferentes entidades nacionalistas desde el año 2003.

Col.lectiu l’Esbarzer-Plataforma per la Llengua

2005: 170.000 euros
2006: 202.000 euros
2007: 605.925 euros
2008: 838.070 euros
2009: 771.500 euros

> Total 2005-2009: 2.587.495 euros

Acció Cultural del País Valencià

2003-2007: 2.859.992 euros
2008: 2.078.298 euros
2009: 1.945.690 euros

> Total 2003-2009: 6.883.980 euros

Òmnium Cultural

2004-2008: 7.000.000 euros
2009: 1.242.669 euros
2010: 710.273 euros

> Total 2004-2010: 8.952.942 euros

Plataforma Pro Seleccions Esportives

2006: 1.200.000 euros
2007: 1.200.000 euros
2008: 1.200.000 euros
2009: 1.200.000 euros

> Total 2006-2010: 4.800.000 euros

Associació Amics de la Bressola

2004-2010: 6.000.000 euros
2006-2007: 1.000.000 euros
2007 (octubre): 2.900.000 euros
2009: 625.800 euros
2010: 625.800 euros

> Total 2004-2010: 11.151.600 euros

Plataforma Sobirania i Progrés

> 2007-2009: 379.000 euros

CIEMEN

> 2004-2010: 1.361.500 euros

Obra Cultural Balear

> 2005-2010: 1.550.000 euros

dhey40 dijo...

P...edrito.ahi deu meu...quina por me fas....si tens sa llengo tan afilada com es dits, segur que ten duras mes de una clotellada.......Pero estoy seguro que no tienes los engranajes que se deben de tener, y no me refiero a valentía, sino que me refiero a la dignidad, ética, y moralidad que todo ser humano debe , al menos, intentar, en tu caso, no digo que no lo intentes, pero prevalece más tus fantasias históricas, tus ganas de mentir, y sobre todo la falta de honestidad que en ese blog, muchas personas tiene, creo que, sinceramente, haces un parco favor al pancatalismo, haces un parco favor a los catalanes que quieren vivir en paz, y además, haces un parco favor a cualquier persona que se llame como tal. Espero sinceramente, que te metan en vereda, que las mentiras que de una notable persona has vertido sean la clase educativa que te mereces, en este blog se pueden hacer comentarios muy variados, pero lo que tu has escrito es de juzgado de guardia......Llegados a este momento, me niego a tener en cuenta a un ser tan despreciable, pero sobre todo me niego a contestar, leer, e incluso solicito al administrador de este blog que guarde las injurias vertidas ,al que es para mi un caballero, para que en su momento puedan ser utilizados en el lugar que a bien el Sr. Cantarellas quiera enviar, así como la IP de este sujeto,ademas de BLOQUEAR la IP para que este blog no sea la plataforma para insultar,e injuriar a nadie.gracias

dhey40 dijo...

MAPES HISTORICS

MALLORCA I EUROPA

Ire adjuntando las direcciones htttp para que se puedan ir visitando...
http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page452.htm

268 a de c. Per aquets temps esta documentada pot esser sa mes antiga, una població romana a Mallorca, se tracta de Son Fornes, per lo que pareix esser s´assentament mes antic documentat a tota Espanya.

http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page416.htm
Mentres a sa península eren es gods a Mallorca es VàndalsAny 429

http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page422.htm
Sa peninsula mora, Mallorca Bizantina
Any 711Fijense en estos mapas. donde ya se delimita claramente la "Marca Hispánica"
Any 751
http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page419.htm
http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page410.htm
http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page425.htm

En este mapa..France 1114, se puede ver claramente, que en ningún lado se habla de "Cataluña", ni de Paises(imaginarios,claro ejej), ni mucho menos de reino Catalano-aragones..
http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page464.htm

En cambio, en este.Any 1360, ya se puede leer cataluña, pero si se fijan no tiene fronteras con aragon, perdón, con el reino de aragón, por lo tanto eran tierras catalanas,pero dentro del reino de aragón, res de res de reino imaginario catalano-aragones.

http://www.uepmallorca.com/Mapes/indexI_archivos/Page434.htm

Anónimo dijo...

Pareix esser que es betzol ja ha estat contestat per part d'en Cantarellas. He visitat misszelani.wordpress.com i no vegeu quina enfilada d'arguments, de lógica, de dret, de senyoria li dedica a "s'ent, esser o aima" que s'amaga darrera es nom de LUL, que rima amb CUL, Cathalanus, que rima amb anus.
Aixó no ho diu ell, ho va dir un comentarista.

Cada dia som més i ells manco, i si es seus "intel·lectuals" son només 10 vegades millor que aquest LUL, sa victòria defiitiva està virtualment guanyada. Han hagut de passar 8 segles.

Jordiet de tots es racóns

Anónimo dijo...

Ai, ai, ai, que veig que s'embestida primerenca no ha fet efecte (per mi que es toro era manso, un bovet), i que es mestre embestit l'hi ha fet una bona capea i ha acabat possant-li es es seu puesto s'estocada an aquest brau.
Es toreros duen nom, inclús es toros: aquest duia per nom "Empitonador desconegut", bovet que volia envestir per darrera i que a mala hora a vist que tota sa plaça li venia massa gran.

Deu el guard.

I a n'en Tomàs, que només era observador, es torero li ha llançat es seu capell.

Olé.
I fins s'octubre que ve, si Deu ho vol.

Anónimo dijo...

a raiz de sa enrabiada primerenca por la lectura de un impresentable, mejor dicho, por los comentarios ofensivos y despectivos de un miserable, mi reacción inicial fué solicitar al administrador de este blog, la censura de los comentarios de ese ser, pero,como casi todo, con el tiempo y la mesura cualquier tema se ve con otro prisma, por lo que creo que seria una desgracia impedir que este ser siga con sus manifestaciones, dado que, gracias a seres como este, cada vez son mas los que se unen a la causa mallorquina.

Anónimo dijo...

Heu mirat sa data de lo de Bola de Drac? A més, jo no tenc cap problema a xerrar "en bon Castellà", perquè a mi ses llengües m'agraden, siguin estrangeres o no.

Anónimo dijo...

Al "last Anomymus i want to say" que:
100% verdad. A pesar del error prístino de pedir que se retiren comentarios, has llegado a una conclusión que es la que un servidor practica en su Blog (que nunca censura) y que recomiendo a todos mis amigos Bloggers: Guardar las injurias y soberbias pardaladas.
Esto da más caché al Blog, retrata como maleducados e imbéciles a quienes son maleducados e imbéciles y no hace más que desprestigiar la "Anscluss" catalanista y hacer cobrar fuerza a la causa por la dignificación de la identidad balear.

Toni Cantarellas.

Anónimo dijo...

A n'es darrer anónim:
Molt encertat, que consti que que jo mai he demanat retirar ses pardalades amb ses quals queden inmortalitzats "ad eternum" es pardals. És més, vaig animar a n'en Tomàs i altres grans blogueros que no les esborrassin: Diguent aquestes animalades i insults, queden com a animals maleducats, als que a més, s'els ha de contestar. Aquesta és, al manco, sa política des meu blog.
Si esboor un missatge que m'arriba des de Catalunya, d'un professor d'història i periodista de "L'Avui" amb llibres sobre s'independentisme subvencionats per sa Generalitat i que diu que "som res més que una colonia de Catalunya amb uns repugnants deliris de grandesa" (ho va dir en raó d'un homenatge al 780 aniversari de sa mort de nostro Rei Jaume III, a on no s'esmentava per res als catalans), ¿com puc ser tan curt com per eliminar aquest testimoni: Representa un tresor, una prova irrefutable d'una corrent de pensament a s'anomenat "Principat".
Crec que ha estat molt encertat es fet de no censurar a aquest "Ent" autodenominat "LUL", que s'ha comdemnat ell mateix fent-se es nú de sa forca amb sa seva própia llengo.

Toni Cantarellas, qui te novetats a:
miscelani.wordpress.com

Salut