martes, 17 de agosto de 2010

En Pere Sampol.cat mos pren per beneits.

Dia 13 d'agost Diario de Mallorca publicà una entrevista an en Pere Sampol, líder nacionalista balear, on, com sempre, podem extreure certes "perles", com, per exemple, aquesta:

–Eso de recogerse en las fundaciones de partido suena a Aznar
–Los objetivos de la fundación de Aznar y los de la Fundació Emili Darder son radicalmente diferentes. Nuestra Fundació defiende la cultura democrática, el mallorquinismo y el ecologismo. 

Anem a aturar-mos en sa "defensa" des "mallorquinisme" que fa a questa fundació segons mos diu en Pere Sampol. Primer de tot, sa fundació ja empra es catalanista i foraster domini.cat: http://www.fundacioemilidarder.cat. Genial, començam bé, però podria esser perdonable.

Anem, emperò, a cercar un poc dins sa història i a voure qui era n'Emili Darder. N'Emili Darder va esser es darrer batle republicà de Palma abans de sa trista guerra civil; fou afusellat per ses tropes nacionals (o sia, feixistes) de forma barroera i traïcionera. Fou un gran batle a qui Palma deu molt. Un pic quedi clara sa meva postura contra es seu afusellament sense judici i de forma feixista, vull acostar-me a sa seva ideologia. N'Emili Darder fou un des fundadors d'Acció Republicana de Mallorca, embrió d'Esquerra Republicana Balear; fou, a més a més, un des fundadors de s'Associació per la Cultura de Mallorca.
Acció Republicana de Mallorca (A.R.M.) fou un partit nacionalista i CATALANISTA, creat l'any 1932. Esquerra Republicana Balear (E.R.B.) fou també un partit, de signe catalanista, fundat l'any 1934. Per tant, ja tenim que n'Emili Darder fou líder i fundador d'un partit catalanista com A.R.M., la qual cosa mos "casa" amb què en Pere Sampol també ès un líder catalanista d'un partit catalanista que duia 15 anys de feina per Catalunya (més abaix hi ha un document gràfic). I diu, a més, que sa fundació defensa es "mallorquinisme". Ja ho veim, ja, mos queda claríssim.

Emperò, no vos penseu que sa cosa queda aquí, no, no, no. N'Emili Darder també fou, com ja he dit abans, fundador (o un dels fundadors) de s'Associació per la Cultura de Mallorca, que també presidí entre 1925 i 1931. Només senyalar 2 coses:

1.- s'Obra Cultural Balear (també coneguda com Obra Catalanista a Balears o Obra Cultural Barcelonina, generosament regada amb subvencions de sa Generalitat de Catalunya durant molts d'anys) se declara continuadora històrica d'aquella associació. Sense comentaris.

2.- s'Associació per la Cultura de Mallorca, quand se redactava i se discutia s'avantprojecte d'estatut d'autonomia, estava a favor de sa unió de ses Illes Balears amb Catalunya, tal com es diputat Gabriel Alomar i Villalonga proclamava, per culpa, deia ell, des dèficit de tradició política insular, s'estreta relació amb Catalunya i sa impossibilitat de federar regions segons proclamava s'article 13 de sa constitució republicana. 

Aturem-nos en aquest darrer punt. Primer, dèficit de tradició política insular. No sé ni què pot significar això; millor dit, significa tot i res, paraules buides sense significat concret, o sia, una afirmació política per quedar bé. Segon, s'estreta relació amb Catalunya, o sia, totes ses vegades que han confabulat contra noltros per massacrar-mos i enfonsar-mos, gran relació. I, tercer, ja no xerrava d'unir-mos amb Catalunya, sinó d'integrar-mos dins sa comunitat veïnada, o sia, d'igualtat, res de res, submissió absoluta a un poder centralitzat català a Barcelona. Enhorabona.


Per tant, en Pere Sampol.cat, quand diu que sa Fundació Emili Darder (.cat) defensa es mallorquinisme, se pensa que es poble es beneit i que s'ho empassa. No, Sr. Sampol.cat, no, si vostè vol defensar es catalanisme, ho diga sense problemes i sense amagar-se, però no mos vulga enganar diguent que se defensa es mallorquinisme. Creu que mos hem oblidat d'aquella foto des "logo" des PSM on deien que duien "15 anys de feina per Catalunya"? No, no mos oblidam.


Mos deixin en pau amb ses seves ganes de mentir i d'estafar-mos d'aquesta vergonyosa manera.

Cartell des PSM, foto extreta des fons d'en Jaume Martorell (EPD). Com podem voure, es PSM ja deixava clara sa seva ideologia i per qui feia feina per llavonces: per Catalunya.
Avui en dia, es PSM segueix igual, i en Biel Barceló, líder pesemero, se fotografia amb sos annexionistes que cada 31/12 se manifesten de forma maleducada i fent actes vandàlics a Palma.
Mallorquinisme, on, Sr. Sampol?
Cartell de s'homenatge a n'Emili Darder. Sa fundació que du es seu nom té com a "logo"  ses 4 barres i cap senyal d'identificació de Mallorca (banda blava, castell, etc). A més a més, se relaciona amb so STEI-i, sindicat del qual no en pens fer comentaris. Mallorquinisme, on, Sr. Sampol?


Foto d'en Pere Sampol a s'acte per sa desafectació des polvorí de Santa Magdalena a Inca. Cap bandera mallorquina, 1 estelada i un cartell amb un altre estelada. Cap comentari, sa imatge xerra per ella tota sola. Mallorquinisme, on, Sr. Sampol?
4 comentarios:

Anónimo dijo...

Bé, que podem esperar des PSM que s'única manifestació que fa ès a favor des Països Catalans. Curiós que un partit 'mallorquinista' no fagi una manifestació a favor de s'independència de Mallorca i SI la fagi per defensar es Països Catalans.
Per jo està ben clar que es PSM NO confia amb sos mallorquins. Es un partit que pensa que no mos bastam per decidir es nostro futur, que necessitam des catalans.
Almanco, com tu ben dius, que siguin clars i heu diguin clarament.

dhey40 dijo...

Es un ejemplo más de la clase política que nos ha governado desde la transición, son el tipo de políticos que con tal de asegurarse su butacón vende a quien y a lo que haga falta. Se hace necesario un tipo de personas que quieran ejercer la política pero no a costa de vender nuestra historia y tradiciones.UPyD sera el ejemplo a tener en cuenta? o el PP con Bauza y Delgado querran dar esta vuelta de timón?. El P.P. asi como todos los demas partidos de nuestra tierra nos tienen aconstumbrados al vasallaje hacia la generalitat de cataluña, o al gobieno de españa, pero sin tener el orgullo que nuestros antepasados nos legaron, un orgullo que desde es foners ya tuvimos y que desde la transición han ido dilapidando.Lo que si tengo claro es que al PSOE no se debe votar por la inutilidad de los actuales , y al P.P. quizas sea la alternativa si empiezan a dar mustras de efectividad y de futuro, pasando, por supuesto, por la eliminación de toda dependencia naZionalista y / o de la Generalitat.

Anónimo dijo...

Heu vist lo què estan fent es impresentables (per representar un partit d'àmbit nacional) Pastor, Font, Rotger ??? estan defensant lo mateix que es PSM: independentisme, nacionalisme, regionalisme, països catalans, analfabetisme, misèria i corrupció....

Anónimo dijo...

Es vostros comentaris sobre el PSM no mereixen cap resposta, però lo que no podeu fer és mentir. Es veu de lluny que es cartell del PSM que segon deis està extret de l'arxiu den Martorell de sa bomba és una manipulació total i absoluta. Si heu de fer sa feina bruta l'heu de fer ben feta