martes, 21 de septiembre de 2010

Es "robatorum" de Spanair per sa metròpoli imperial

Avui ja ha sortit sa notícia de forma mitjanament "oficial": sa metròpoli imperial té una cadira a Spanair, i es cost ha estat de 10 millons d'Euros. I quí els ha pagat aquests millons? Idò tota Espanya. I, sobre tot, noltros es baleàrics. I com ho hem pagat? Molt fàcil: a sa darrera negociació de pressupostos de s'Estat, ERC va presionar an es PSOE, i aquest, per tal de mantenir sa gobernabilitat, li va donar casi tot lo que demanaren ets imperialistes d'ERC. I dins aquests pressupostos, Balears va esser perjudicada, o sia que, dobbers que, en principi havien d'anar a cubrir necessitats de Balears, anaren a Catalunya.

No només mos veïm perjudicats per culpa d'una mala assignació de pressupostos i per coaccions d'ERC cap an es PSOE, sinó que ara, es PSIB, satèlit des PSOE, i això ja se sabia des de feia mesos ja, no ha fet absolutament res perquè Spanair quedàs a Balears. Això ha provocat que moltes families hagin hagut d'anar-se'n a Barcelona, o si no hi anaven, directament carrer i fora feina, i no estan es temps per fer beneitures o per quedar-se sense feina. Molts dies han sortit reportatges en es diaris amb entrevistes a treballadors/ex-treballadors de Spanair on han contat ses seves vivències amb tot es cas.

En tot aquest tema, es PSIB (PSOE) no ha fet res de res. Mentre sa Generalitat de Catalunya ha posat dobbers públics, es Govern Balear, en mans des PSIB i de grups catalanistes (BLOC on hi ès ERC, encara que dimitissen des seus càrrecs), no ha fet res de res. Sa Generalitat ja té sa seva jugueta, ha pagat 10 millons. Què vos pareix? A jo, vergonyós, patètic. 
Se altres aerolínees estan en peu de guerra per tot això; a elles, no les salva ningú amb dobbers públics. 
Sa notícia completa, aquí.

Això ja ès patètic. No només mos foteren sa universitat en es seu dia, sinó que ara mos foten ses empreses i ningú aixeca sa veu.

Patètic.

Foto montatge de com podria quedar sa nova "Catair", enlloc de "Spanair". Alucinant!

3 comentarios:

Anónimo dijo...

El teu odi en contra de erc comença a ser malaltis. fes-t'ho mirar

Tomàs Ribot dijo...

I sa teva beneitura comença a esser preocupant, fes-te-la mirar...
Si se suposa que ERC vol fer uns Països Catalans i que també miren per noltros, per tota sa "comunitat catalana" (on també mos hi inclouen), com ès que a sa darrera negociació de pressupostos amb so PSOE nacional, mos llevaren dobbers destinats a noltros per acabar destinant-los a Catalunya? Com ès que Barcelona va fer tot lo possible per llevar-mos sa universitat i que no en tenguérem cap per tenir-la ells i que ets universitaris baleàrics hagueren d'anar a Barcelona a estudiar, on els contaminaven amb ses seves idees?
Com ès que es PSIB i es Bloc no han obert boca amb so trasllat de Spanair, futura "Catair", a Barcelona? Deutes polítics? Promeses des PSOE nacional an es PSC i ERC per tal de tenir es vot favorable a sa negociació de pressupostos? També per evitar una "deserció" massiva des representants des PSC que tenen escó dins es parlament nacional espanyol?
On ès, per exemple, es Lobby per la Independència, que tant clama contra es forasters i que tan protegeix es mallorquins (o això diu)? Jo no he vist cap titular a sa seva pàgina web on posi "es putes imperialistes catalans roben llocs de feina a Balears" o "es puta fatxa tripartit anexionista roba sa feina an es ciutadans baleàrics", o tu si els has vist?
Molta barra, molt joc polític i moltes families que o s'han quedat sense feina o han hagut de traslladar-se a una ciutat forastera amb un cost de vida MOLT superior an es de Mallorca i que es seus sous no han compensat!

dhey40 dijo...

Si señor Tomás. un artículo muy clarificador y explícito, y no hace falta hacer caso a estos negados de la evidencia, mira no hay más ciego que el que no quiere ver, y a estos cegados por su cataluña,(que se creen que se les permitirá indpendizarse de españa), que solo quieren ver sus ombligos sin mas, pero ya dicen que a cada uno les llega su san martín,,,un abrazo y enhorabuena por este excelente bloc que hace saltar salir muchas ampollas, y no de vino ejejje