domingo, 3 de octubre de 2010

Pardals assoleiats a facebook

N'hi han molts de pardals assoleiats per facebook, o com diria es meu amic Toni, a molts els falta "s'aigo des Bril". He trobat 2 grups molt "graciosos" (no vull emprar cap paraula més ofensiva), com són "Perquè ses Illes Balears i Catalunya som es mateix poble" (Grup 1) i "Jo sóc de Mallorca, català insular" (Grup 2).
Bé, no negaré ses bones intencions des creador des primer grup i tampoc negaré que es segon grup vol fer un homenatge an es poema d'en Pere Capellà musicat p'en Biel Majoral, algaïdins tots dos, catalaníssims ells. Però un pot entrar dins es grups i se troba amb una caterva d'incults i semianalfabets inútils que assusta, la qual cosa fa que ses bones intencions se transformin en actes patètics on acaben mostrant es llautó catalanista-annexionista. Vos posaré exemples:

- Primer de tot, en es Grup 1 qui el va crear o qui escriu s'amaga darrere es nom des grup i no s'identifica, cosa que ja sabem tots es que lluitam contra es nacionalcatalanisme: covardia des seus membres, no donen mai sa cara, no hi ha noms, ningú s'identifica.

- Dins es Grup 1, un tal "Joan Magrinyà" que firma com "Joan de BCN" (d'on hauria d'esser si no), diu sa següent begenada: "Ses illes Balears i Catalunya son es mateix poble des de què Jaume I va reconquerir Mallorca, Menorca i Eivissa-Formetera al S. XIII." Brutal, sense comentaris. De totes ses illes nomenades, en Jaume I només va conquistar Mallorca. Menorca vos n'assegur que no i Eivissa tampoc. Basta amb cercar un poc i voureu que Menorca va esser conquistada pel Rei Alfons d'Aragó i Eivissa per una coalició formada p'en Nunyo Sanç, en Pere de Portugal i en Guillem de Montgrí, però mai p'en Jaume I. En Joanet millor que se dediqui a sa seva professió, però si cada vegada que xerra/escriu té ganes de demostrar sa seva incultura, allà ell si li agrada fer es ridícul. Lo pitjor ès que només ha tengut una rèplica i segur que molta gent l'haurà cregut sense anar a cercar si ès ver o no lo que ha escrit; per tant, ja tenim una mentida/intoxicació que ha "calat".

- També dins es Grup 1, una tal "Concepció Amat Trobas", de qui no he averigüat sa residència ni procedència, té es santíssims o***** d'escriure que "NO SE ELLS QUE EN PENSSENT PERO JO SEMPRE LES HE TINGUT COM UN TROÇ MES DE CATALUNYA". Com diu aquell narrador (Jordi Robirosa) des partits de basquet de TV3: "apostouflant!!". Impresionant!! A quin nivell hem arribat?!?!?! Ella les ha "tingudes" com un troç més de Catalunya!!! Ah, i jo sempre he tengut el Rosselló i allò que nomenen "Catalunya Nord" com un bocí més de Mallorca. I es Nord d'Àfrica, des de Bugia fins Tunísia també com uns bocins més de Mallorca. Posats a dir dois anem a dir-los tots! Senyors, això ès es pensament que tenen de noltros!! Que som un "troç" més de Catalunya!! I després me diuen que es radical som jo quand calific tot això d'annexionisme!!

- Dins es Grup 1, es seu creador, que torn a dir que s'amaga davall es nom des grup i no dóna sa cara (com si feïm es balearistes i gonelles), com que té una espècie de mania/fòbia contra Castella, amolla sa següent perla en successives respostes an es tema tractat (reproduesc aquí es bocins i els he juntat, però ses respostes són vàries): "Per fav...or... Castella va decidir triar un d'aquests noms antics per donar nom a la província espanyola, com podia haver triat Gimnèsia o Medina o qualsevol nom històric que se'ls hi hagués passat pel cap. -  El nom és una invenció, com tots els noms. -  per obeir Castella, si ells diuen que vos heu de sentir "balears" ho fareu, i si diguessin que vos heu de sentir "gimnesis" ho faríeu. -  Si en lloc d'inventarse el nom "islas baleares" ...per fer-nos província, els castellans s'haguessin inventat, per exemple, "islas gimnesias", ara la gent pancastellanista com vosaltres vos sentiríeu ben "gimnesios"". Increïble!! Ara resulta que es nom de "Balear(e)s" ès una invenció castellana, castellanista, espanyolista i una espècie de nom colonial que mos donaren es castellans quand mos "invaïren"!! Aquí, vos jur que no sabia què fer, si deixar-ho estar o si seguir discutint. Quand qualcú amolla aquesta parida, aquesta subnormalada (i perdonau si insult, però me bull sa sang quand veig aquest maltracte) pròpia d'analfabets incults, te descoloca completament i no saps per on partir.

Sa qüestió ès que es nom de Balears prové des fenici "Baleyaroh", nom amb què se designaven ets habitants de ses nostres illes perquè eren "mestres en tirar pedres" o "mestres en tir de fona", ès a dir, pes nostros antics i gloriosos foners, que lluitaren amb sos cartaginesos i que, quand aquests no varen atendre ses seves demandes, posaren setge a sa ciutat de Cartago, o es mateixos foners que refuaren ses primeres naus romanes i que donaren tants problemes an en Quintus Cecilius Metelus, conegut posteriorment com "Balearicus" per sa seva feta conquistant ses Balears, o es nom que va rebre Balears com "Balearica", província romana separada de sa "Tarraconensis" (no sa "catalanensis" o sa "barcelonensis", no, no, no, era "Tarraconensis"). Però clar, això deu esser mentida, es nom ès un invent de Castella, bruta Castella...
Un nom milenari com es de "Balears", que prové des nom fenici donat a ses nostres illes, i resulta que, segons un pardal assoleiat i covard, ès un nom inventat per Castella!! Quí ès ell per fer contrària an es fenicis o an ets historiadors com Plini el vell, etc?? Quí ès ell per fer-mos creure que som una vulgar colònia de Castella i que aquesta mos ha imposat i s'ha inventat es nom?? Ell, lo que vol, ès fer-mos una colònia de Catalunya, no ho diu, però ses seves paraules indiquen aquesta direcció.
I segons aquesta ment tan avançada, aquest cervell tant preclar i superior, quin nom hauríem de tenir?? Quin seria es nom més adeqüat per ses nostres Illes conegudes com Balears?? "Catalunya Insular"? "Catalunya nova"? "Illes.cat"? "Colònies catalanes d'ultramar"? "Ses Illes"? "Illesplatjaisol.cat"? Que mos ilumini amb sa seva sapiència!

- Es Grup 2, no vos penseu que m'he oblidat, vol ser un homenatge an es poema d'en Pere Capellà, algaidí ell, musicat p'en Biel Majoral, també algaidí ell, però molta gent no ho sap i se pensen que es grup ès una cosa moderna. Primer, està fet amb clara intenció d'ofendre perquè no acaba de deixar clar que se basa en es poema que ja he explicat. I segon, està fet per emprenyar a sa gent. Sa mostra està en què tothom sense excepció (bé, si, un tal Guti Jorge, un altre pardal assoleiat) li està donant una "canya" bestial, alucinant, "apostouflant". Cap mensatge de suport, tot ès branca de sa bona!!

Que quedi ben clar, a facebook hi ha molt de pardal assoleiat o que li falta "s'aigo des Bril" que se dedica a intoxicar i a fer-mos mal. Es simple fet de què se dubti des nostro milenari nom ja fa mal, molt de mal. Supòs que deu ser enveja perquè es nostro nom ès milenari i es nom de català o Catalunya vé des sigle XII i surt per primer pic a un llibre nomenat "Liber Maiolichinus" (Llibre des Mallorquins)... ho entenc, nom milenari per nom centenari i nom que surt a un llibre que tracta sobre es mallorquins (i sa croada pisana de 1114).

Enveja. Envejosos.

12 comentarios:

Anónimo dijo...

Chapeau; no ho pots haver deixat més clar.


Salut

Mateu Cañellas dijo...

Molt bé Tomàs, no afluixis, segueix vigilant tota aquesta banda de catalanistes. Com se pot comprovar a Facebook, es pancatalanistes són bastants més pocs que noltros, es baleàrics, són es mateixos replegat de sempre. Dona gust como Internet no ho poden controlar!!!

Tomàs Ribot dijo...

Mateu, gràcies... a més a més, ara en tenc molt de temps per dedicar-me a això!! (Supòs que t'hauràs enterat de "lo meu")

Mateu Cañellas dijo...

Anim Tomàs.

Meam quan mos veim i juntam forces.

dhey40 dijo...

Molt bo tomas.....

Tenemos que arrinconar desde todos los ángulos a estos invasores de nuestro idioma e historia.....

Anónimo dijo...

"Balearica", província romana separada de sa "Tarraconensis"... podríes explicar això? on primer es parla de la Provincia Insulae Baliares ès al Laterculus provinciarum de Polemius Silvius que parla d'una situació de l'any 385. no entenc el que dius amb què la "Balearica" (el nom del qual és inventat") estava separada de la Tarraconensis. Gràcies per la teva aclaració.

Anónimo dijo...

jajajajaja. veig que a n'aquest blog s'aplica la censura... ni en temps de franco havia vist cosa així...
Tarot Baleyaroh no hace lecturas de cartas por teléfono o e-mail...

Tomàs Ribot dijo...

Pes darrer anònim: quina censura? No en veig cap. Només deix que hi haja control previ a comentaris per si hi ha insults o spam, res més. Es teu comentari s'ha publicat.
I respecte lo de Franco, abans de dir subnormalitats i quedar en ridícul, te calles.
Gràcies.

Regne de Mallorca dijo...

Per s'anònim que demana lo de sa Balearica, fou sa província romana separada de sa Tarraconensis a mitjans/finals des S. IV. Res més que això. No sé amb què te puc confondre...
Ès possible que no m'haja expressat bé en es texte de s'entrada des blog, disculpa'm si t'he embullat o he volgut donar a entendre qualque cosa errònea.

illenca dijo...

Navegar per la blogosfera te duu a llocs llunyans. En aquest cas, compartim illa, però les nostres maneres d'entendre el paper d'aquesta illa són antagòniques.

Pràcticament amb l'únic que estic d'acord és amb què qui va dir que totes les illes foren conquerides per Jaume I es va columpiar tant que va fotre de morros.

Jo no som de la teva opinió en absolut, i no per això titllaré a ningú de pardal asolellat. Crec que negar els vincles amb la resta de terres de parla catalana (amb el nom que se li doni a cada part) no pot tenir cap fonament històric. Però el pitjor no són les absurditats que es puguin llegir en blocs com aquest, sinó l'odi que s'hi respira.

Quin sentit té rebobinar als romans per cercar diferències? Que no és cert que ara, i des de fa 8 segles, compartim llengua? No és vera que formàrem part d'una mateixa Corona un temps i que els pobladors (els nostres avantpassats) provenien de terres peninsulars? Fins i tot les similituds són palpables en el dret civil, diferenciat de l'estatal.

Aquest odi irracional pels que hauríem de veure com els nostres germans, o si voleu cosins, no s'explica tret que s'estigui al servei d'algú altre més poderós que és qui realment va defenestrant la nostra cultura i llengua.

Aquest pancatalanisme és un invent, el pretext que vos serveix per justificar aquest odi. Els que defensam l'ús del català a les aules som els illencs, ningú des de fora ens ha obligat. Jo som mallorquina, filla, néta i besnéta de mallorquins. Som la primera que intenta donar a conèixer les particularitats de la meva terra quan vaig a Catalunya. No canvii gens ni mica la meva manera de xerrar i just me retur quan veig que he amollat qualque mallorquinada que ni un català, ni un llonguet entendrien.

M'agradaria saber el perquè d'aquest odi. Què vos han fet els catalans? Ja pot ser que n'hi hagi que fiquin els nassos on no toca, com per tot, però voleu dir que si les tradicions d'aquesta terra se perden no és culpa d'uns altres?

Regne de Mallorca dijo...

Hola, illenca, benvenguda an es meu blog i gràcies per haver-hi escrit un comentari. Ah, i enhorabona per haver-te identificada, cosa que "altres" no fan, t'ho agraesc.

Respecte a lo que dius, mira, ès ver que jo, de vegades, me pas un poc i som un poc brutanxo, ès ver, però ho faig per amor a tot allò que li diuen "lo nostro", res més que això. S'expressió "pardal assoleiat" no ès més que una forma "carinyosa" de referir-me a sa gent que diu begenades, en aquest cas a grups de facebook, i que "fiquen sa potota".

Jo no negaré es nostros vincles amb Catalunya, com tampoc amb València, Aragó i Occitània; aquesta darrera ès sa terra que té sa llengo mare dets altres territoris de s'antiga Corona d'Aragó. Es Català no ès sa nostra llengo mare, ès una filla de s'Occità, igual que noltros.

Respecte an es nostros "germans" es catalans, només dir-te que sempre mos han volgut mal, sempre mos han volgut tenir baix sa seva bóta, tant quand no podíem anar a corts, com quand invaïren Maó, tant com a ses guerres de "successió" de sa corona quand noltros érem vora el Rei, o quand Catalunya va proclamar rei al rei de Castella, com a sa guerra civil de 1936-1939 quand en Bayo mos volgué invaïr a Porto Cristo enviat per sa generalitat catalana i amb es silenci de sa república espanyola. Amor en quantitats grosses se li diu...

Jo no me fic contra es Castellà; millor dir, encara no ho he fet, i puc fer-ho, i en tenc ganes, i segur que qualque dia, quand n'estiga fart, ho faré. Tranquila, també rebran.

I, per acabar, 2 coses:
1.- no mostris es llautó catalanista en es teu blog, que tenir enlaços an en Biel Barceló, PSM i gent similar deixa voure ben clar per on vas
2.- molt guapa sa foto que tens en es teu perfil

Una aferrada.

dhey40 dijo...

Atte. A Illenca:

No puedo añadir nada de lo que el webmaster de este bloc te ha contestado, pero déjame decirte o darte algún punto de vista:

Lo que tu llamas odio hacia cataluña para nosotros es defensa de lo nostro, y lo nostro, aunque tenemos como primos a valencianos y catalanes es solo NOSTRO, y que quiero decir con ello? que me parece increible que a Ramón LLull lo nombren catalán, y que en las escuelas la historia, extensa, de nuestras querida Baleares ,casi, ni se nombre, pero en cambio si que se utilice todo lo que sea de provecho para defender las ideas:

Paises catalanes
Una lengua una nación
El mallorquín no existe, es una modalidad del catalán.

Tenemos, creo, la suficiente historia para no tener que depender de la historia de otra comunidad, ni que depender de una denominación que no es la nuestra. Tampoco nos merecemos que formas de hablar, como es el artículo salado, se nos sea negado y anulado en pro de una estandar barceloni, por unos intelectialoides que se creen que somos catalanes. Además, es una verdadera lástima, ver que se enseña a nuestras juventudes la falsedad de una repoblación catalana de TODA mallorca, y que de ello se deriva la catalanidad de lo nostro, aún es peor, leer en distintos medios de información académica que lo que fué el reino aragones ahora se le llame reino catalano-aragones.En fín, solo quería hacerte unas pequeñas interpretaciones. que por suesto se alejan de lo que tu quieres dar a entender, que tenemos odio a todo lo que huela catalán, por último que tu te sientas con raizes catalanas, o que se te haya convencido, en la clases para la optención del nivel B de catalán, de una historia que esta ,realmente, tergiversada, no significa que tu tengas odio a todo lo que huela a Balear,sino que quieres defender lo que tu crees correcto.Por último, en el número de L´estel, un periodicucho, no se si llamerle periódicucho o simplemente publicación, creo que esta última es la más correcta, hay un artículo, por supuesto no firmado, donde se habla de la catalanidad del rey jaime I, y de las tropas"catalanas" que con el vinieron, por supuesto, no hace mención de tropas de pisanos, aragoneses o valencianos, a todos los mete en el mismo saco, todos eran catalanes. Un abrazo Illenca...