viernes, 23 de diciembre de 2011

En Sanç de Mallorca, un feixista

M'ha fet gràcia un comentari que m'han deixat en es tema des "xuetes", per no dir que m'ha fet plorera. I aquest comentari ès ja lo que mos podem trobar a tota sa joventut d'avui en dia, alienada completament pes catalanisme annexionista, com una forma de pensar normal i habitual.

Començaré a comentar, bocí per bocí, mot per mot, frase per frase, ses animalades i grolleries que han emanat des cap d'una antimallorquina ple de diarrees mentals que han de mester sortir des seu cos, no sia que acabin enverinant-la definitivament. Primer de tot, no s'identifica: aquest segueix essent es "modus operandi" habitual des catalanistes. Covards fins sa medul·la, no s'identifiquen i no donen sa cara, com, per exemple, va passar a Caimari a sa fira de s'oliva, on un vàndal va actuar amb nocturnitat. Per tant, antimallorquina, identifica't, dóna sa cara o calla!

Amem, abans de res, dir-te que sóc mallorquina, i que el sentiment que hi duc a dins probablement és molt més gran que el teu. --- Si tu ets mallorquina, així com xerres, amb aquesta "xuleria" i sentiment de superioritat, jo dec esser de Senegal; perquè així com xerres, això no té res a voure amb so caràcter mallorquí. Jo som ben mallorquí, visc aquí des que vaig néixer.

Ja que jo, lluit per la meva terra i la meva cultura, mentre que voltros l'únic que feis és destroçar-la amb barbarismes i castellanitzacions per por i orgull de no reconèixer que sou catalans. --- jo també lluit per sa meva terra i sa meva cultura, nineta; crec que no tens gens clara quina ès sa teva, perquè si tan catalana ets, idò ja saps... ves a Cat-allunya. I, que jo sàpiga, aquí no n'hi ha cap de barbarisme ni castellanisme, dins es meus escrits. Escric en Mallorquí, salant, empleant expressions nostrades, etc. I tu? Tu no, tú mesclant de tot sense sentit. Fes-t'ho mirar!

Tots els mallorquins i mallorquines som catalans, així ho diu l'historia, us agradi o no. --- Nineta, s'història diu lo que es catedràtics, que han estudiat a Barcelona quand aquesta metròpoli mos va fotre s'universitat, volen que diga. Primer, mos digueren que en Jaume I va matar tothom en conquistar-mos, i se va demostrar que era mentida. Després, mos digueren que sa repoblació se va fer durant es segle XIII; quand se va demostrar que no hi ha cap document fiable d'això, varen callar. Ara mos diuen que sa repoblació se va fer durant es segle XIV. Quàntes vegades més canviaran sa versió? Jo ja no en crec ni una. Costums, tradicions, vestimenta, toponímia, arquitectura, etc. Poca cosa o res coincideix amb Catalunya.

Els Països Catalans són forts, i Espanya ens té por, la llengua i les banderes ens uneixen, per tant no hi ha res més fàcil que desfer-se de noltros mitjançant mentides, separant banderes, negant-nos la unió, i complicant la vida a la veritat i a la unitat. --- Es darrer mapa de s'ONU no reconeix cap "Països Catalans", me sap greu, no te contestaré. Països imaginaris que no existeixen no m'interessen, gràcies. I Espanya... m'importa ben poc.

Noltros som la pròxima generació, la que més sofrirà en aquest món d'interessos. Per tant no podem renegar les nostres arrels. SOM MOROS, SOM CATALANS. I aquesta unió fa als mallorquins. --- I, de cop i d'una tacada, sa "mallorquina" se carrega tot es nostro bagatge fenici, jueu, romano-llatí, grec, sard, llenguadocià-occità... com si no res. Flipant! Així jo també sé fer història!

Res més dir-te que la bandera de Mallorca, és la senyera. NO DU CASTELL, i no el du saps per què?