sábado, 10 de diciembre de 2011

L'Àngel Custodi i sa cimera d'en Jaume III de Mallorca

Sa figura de l'Àngel Custodi ès molt important a Mallorca. Aquest Àngel està damunt l'Almudaina, a sa Torre de l'Àngel, sa torre més alta de l'Almudaina. Sa figura va esser encarregada pel Bon Rei, en Jaume II, i vigila i custodia sa ciutat i Regne de Mallorca. Des d'allà, l'Àngel, mira i vigila tota sa badia de Palma i sa part baixa de sa ciutat, vetlant per noltros.

Sa figura de l'Àngel Custodi va esser tenguda en compte p'en Jaume III, i ningú s'ha preocupat d'estudiar sa cimera d'aquest Rei. Ès més, ningú sap on roman. Tenim una mostra de com havia d'esser aquesta cimera a sa portada de ses lleis palatines del Rei Jaume III (lleis posteriorment plagiades per Pere IV d'Aragó i I de Mallorca, l'Usurpador).
A la dreta del Rei, sa nostra esquerra, podem voure es dibuix de sa cimera d'en Jaume III. S'escut de sa casa real d'Aragó, sa casa mare i origen de sa casa de Mallorca, amb ses 4 "barres", esviaixat, sa cimera amb sa cota de malla que cau de sa part superior, metàlica, i damunt, l'Àngel Custodi, amb ses seves ales desplegades aguantant un escut, de 2 barres, primer escut emprat p'en Jaume II de Mallorca en es seus segells quand ja sabia que seria hereu des regne de Mallorca en vida de son pare en Jaume I.

Mès proves de quina hauria d'esser sa nostra bandera/senyera (tema que tractaré en breu), impossible.

No hay comentarios.: