sábado, 28 de enero de 2012

Nostra bandera: un error a defensar?

Model de bandera per Balears
S'altre dia de pagès vaig mantenir una conversació amb un historiador, a qui guard molt d'apreci i a qui respect molt pes llibre que va publicar, sobre sa nostra bandera. Me va agradar lo que vàrem xerrar, però jo, sa veritat, hi ha coses que no puc deixar passar ni deixar de comentar.
Sa bandera de Balears ès un desastre, ès una cosa sense cap justificació històrica i no se pot tolerar. I sa bandera de Mallorca també està malament, però se pot refer una mica i considerar-la sa bandera de Balears. Com a bandera de Mallorca se podria posar s'actual emblema des govern balear. M'explicaré.
Sa bandera de Mallorca ès fruit d'una mala interpretació que va fer s'antic cronista de Palma, en Benet Pons. Ja he explicat a altres articles perquè, emperò, ho repetiré. Primer de tot, es castell no cumpleix ses mides adequades. Segon, es color de fons no ha d'esser morat, ha d'esser blau; "livido", segons decret d'en Sanç de Mallorca, ès blau, i totes ses representacions històriques d'aquest "livido", són en blau. Tercer, entre es pals i es castell falta la mar, representada per un fons blau i unes ones blanques que representin la mar en moviment. Quart, es pals (ses "barres"), han d'esser 3, si bé, en aquest tema, mai mos posarem d'acord, i "mal que em pesi", maldement jo cregui que han d'esser 3, puc "acceptar" que sian 4 i renunciar per tal de no fer polèmica.
Decret d'en Sanç de Mallorca, de 14/12/1312
I, aquesta bandera, ben feta, passar-la a esser sa bandera de Balears, perquè aquesta, i també en forma quarterada, era sa bandera des Regne de Mallorca, segons decret d'en Sanç de Mallorca de 14 de Desembre de 1312, quand en Sanç mateix va dir allò de "volentes et statuentes quod tale sit signum [ 2 ] et omnium de regno maioric[arum]", ès a dir, "volent i instituint que tal sigui el senyal [nostre/vostre] i el de tots el del regne de Mallorques". Per tant, dita bandera, sa que actualment ès bandera de Mallorca, un pic "ben feta", seguint s'estàndard d'en Sanç i seguint ses representacions històriques de sa bandera des regne, passaria a esser sa bandera de ses Illes Balears. 
Jo he duit i defensat s'actual bandera, que sé que està malament, perquè es catalanistes de torn, que també pensen que ès un error d'en Benet Pons, no volen lo mateix que volem es gonelles de bon de veres; lo que volen ells ès canviar-la (i canviar sa de ses Balears) per una simple quatribarrada, per aixì causar més confusió entre sa gent des poble. Idò no, si tant volen canviar-la, que ajudin a fer sa d'en Sanç, però que no pretenguin fer "catalanisme" volguent una quatribarrada "a seques" sense res més. Per tant, si no hi ha manera de canviar sa bandera actual i refer-la, jo la defensaré davant ets intents catalanistes de voler posar una quatribarrada sense res més.

Livro do Armeiro-Mor
I, respecte sa possibilitat de, un pic refeta sa bandera de Mallorca i passada a bandera de Balears, posar es símbol/escut actual des govern com bandera de Mallorca, no tendríem cap inconvenient històric en poder fer-ho. Es catalanistes com en Biel Bibiloni, a sa seva web, diuen que sa bandera o escut amb banda blava ès un invent d'uns cartògrafs holandesos, concretament d'en Willem Janszoon Blaee devers es S. XVII, concretament a un mapa de 1635. Jo no vull dir res, però aquests escuts amb banda blava ja surten un parell de segles abans, i no necessit esser cap "setciències" per sebre-ho. Per exemple, ja surt en es Livro do Armeiro-Mor, de 1509, o sia, 126 anys abans des mapa dets holandesos.
O, per exemple, també el trobam a sa representació des funeral de s'emperador Carles a Amberes, on es representants des Regne de Mallorca anaren amb una bandera amb pals vermells i grocs i una banda blava que la travessava. Per tant, també 1 segle abans de quand diu en Bibiloni. O, per exemple, a s'armorial Herault-Vermandois i a s'armorial Wijnbergen, apareix s'escut amb pals vermells i grocs travessat amb una banda blava!! Estam xerrant des segles XIII i XIV, per tant, 3 o 4 segles abans de quand diu en Bibiloni!!! Ja per aquella època se brisurava nostro escut per diferenciar-lo de s'escut dels reis aragonesos. Vos imaginau 2 reis (i 2 regnes) amb so mateix escut? Vos imaginau, ja en ple S. XIV, lluitant en Pere s'usurpador contra en Jaume III de Mallorca, ambdós amb sa mateixa bandera????? Impossible!!!
Per tant, posar aquest escut, de pals vermells sobre fons d'or i una banda blava, com sa bandera/escut de Mallorca, no seria cap frau històric ni cap error greu.
Així anaren es mallorquins a Amberes
Lo que tenc clar ès que es reis de Mallorca tenien ben clar que volien diferenciar-se de sa branca d'Aragó, que tenien es seu regne amb ses seves lleis i es seus símbols; ès ver que sabien i tenien clar també que sa casa d'Aragó era sa branca principal i era sa branca originària, però sa de Mallorca se va crear ja des d'en Jaume I, en es seu testament en donar-li es regne de Mallorca an es seu fill segon en Jaume. I lo que no podem acceptar ès que, 4 catalanistes, pretenguin que es reis de Mallorca fossen reis catalans o tenguessen sentiments catalans, quand mai s'hi consideraren catalans, ni eren catalans, i sempre cercaren diferenciar-se des seus "parents" aragonesos. No podem permetre cap error ja en es nostros símbols; ja mos han destrossat sa llengo i l'han sustituïda per un estàndard barceloní que no té perdó de Déu ni te cap consol. Ho hem permès i ara estam pagant ses conseqüències, i alerta que això no sia irreversible. Per tant, hem d'anar alerta amb sa bandera. Un error d'en Benet Pons l'estan aprofitant es catalanistes per voler llevar sa bandera de Mallorca i de ses Balears i posar ses 4 barres sense aditament, i acostar-mos, per tant, a s'acual bandera catalana, i seguir causant confusió entre es poble.
Ets elements comuns a sa bandera de Balears i de Mallorca són es fons blau, es castell blanc, la mar en ones blanques i fons blau i es pals, sian aquests 3 o 4, i a això no podem renunciar i no volem renunciar de cap manera.

No ho podem permetre, ara ja sí que no. S'ha acabat!

8 comentarios:

dhey40 dijo...

Muy de acuerdo con usted, Tomás, demasiadas concesiones ,este pueblo, ha realizado, para perder , de nuevo, una señal identitaria de este reino, de esta comunidad y de este pueblo. Pero lo que no entiendo, es lo siguiente, porque, para no entrar en polémica, no se identifica nuestra Bandera con tres o cuatro barras?Si eran tres, identificarlo y probarlo, y si eran cuatro, los mismo, si debemos ser justos, debemos de probar, en cada una de sus formas, como era identificativa, la VERDADERA BANDERA DE MALLORCA, y que a la postre, y tras una consulta, sabedores que OCB ,MAULETS, OMNIUM, PSM,ERC; etc meteran todas las trabas, habidas y por haber, pondran, para que tengamos más anexión a esos países imaginarios que a una identidad propia, que daría razón a una desunion y aun enfrentemaiento contra ese aleccionamiento llamdo catalanismo.

Joan Pons Torres dijo...

Enhorabona Tomas es documents xerren tot sols. Molt bona feina. NOSTRA BANDERA ÉS SA TRIBARRADA!

Anónimo dijo...

Tomàs, com va?
Encara no m'ho he llegit, només he vist cosa. Ja me coneixes, m'ho imprimesc ara mateix (no sé llegir per pantalla), però ja te don sa meva enhorabona per 3 cosetes que he vistes i m'han agradat. Pes privi, per faor, possa't en contacte amb servirdor. Precissament, tema Bandera.

Gràcies i q estiguis bó.

TC

Anónimo dijo...

Enhorabona!!!

Estic totalment d'acord amb tu.

Mallorca no pot ser privada des seu reconeixement com a unitat. Sa bandera quatribarrada, la mar i ès castell han de ser sa nostra bandera.

Anónimo dijo...

Hola!
Som un aficionat a s'heràldica balear i n'ha parescut molt interessat aquest article per saber com haurien de ser ses banderes de ses Illes Balears i Mallorca. Però m'ha quedat un petit dubte. Si no m'equivoc, s'ajuntament de Palma fa menester sa mateixa bandera que es Consell de Mallorca, que ha quedat clar que és incorrecta. Com trobàu que hauria de ser sa bandera de s'ajuntament de Palma?
Gracis i saluts desde Eivissa!

Tomàs Ribot dijo...

Hola, "anònim",
Si vols, posa't en contacte amb jo a través d'aquest correu: regnedemallorca@gmail.com

Salut!

Fone dijo...

Bona feyne, ancare que es meu punt de no estiria decort en lo de s'aceptecio de s'escut cuatribarrat en sa frange blave, per reons llogicas,empero cadescu te es seu propi criteri , salut d'es fone balea

Fone dijo...

Bona feyne, ancare que es meu punt de no estiria decort en lo de s'aceptecio de s'escut cuatribarrat en sa frange blave, per reons llogicas,empero cadescu te es seu propi criteri , salut d'es fone balea