martes, 1 de enero de 2008

Sermó de la Conquista, més mentidesSi ès que no tenen remei: afegirem un bocí des sermó de sa conquista de dia 31 de Desembre de 2007, p'en Gabriel Seguí i Trobat: ens fa avinent que, dia 31 de desembre de 1229, el nostre poble va néixer cristià i català, per més que, ben aviat, va adquirir personalitat pròpia, dins la confederació catalano-aragonesa.
Comencem: primer de tot es nostro poble no va néixer dia 31 de Desembre de 1229, i si no, que li demanin an es Bennassar, Bennasser, etc que encara romanen a ses illes, per no dir sa multitud de llinatges que provenen des moros, i no faig referència an es topònims que encara perduren de s'època musulmana. I me call es llinatges llatins que perduren avui en dia (Arrom, etc).
Segón, es nostro poble ja tenia cristians i no va néixer cristià en es sigle XIII. Com? Molt fàcil. Per què es reis moros de Mallorca, de sa Taifa de Balears, ja havien firmat tractats amb sos comtes de Barcelona on es crsitians de ses illes passaven a dependre des bisbe de Barcelona? O com ès que a ses cròniques des Ganya que podem trobar a Tunis o Argèlia, recullen es bon tracte que rebien es cristians mallorquins o que es genovesos disposaven de vàries iglèsies a Mayurqa? Emperò, no mos cenyirem a s'època medieval, no, no no. El bisbe Sever de Menorca, me pareix que no era jueu o pagà, sinó ben cristià, i sa seua encíclica, molt coneguda i molt estudiada mos fa saber que ja en es sigle V Menorca ja era cristiana.
Tercer. Es nostro origen no ès català. En aquest blog, m'he cansat de demostrar que es nostro origen no ès català, que no som catalans, ni descendents de catalans ni repoblats per catalans. I si som catalans, per què ells tenem masíes i noltros alqueries o rahals? I per què..... I podria seguir, emperò es meu blog n'ès ple de proves.
Quart, li deman al Senyor Seguí, sincerament, me trobi un sol document de fundació de sa Corona Catalano-aragonesa, només un, ès fàcil, no ès difícil, per favor, un, només un. Si vol, jo el puc ajudar. Ara, li dic ja que no en trobarà ni un, perquè, simplement, no existeix sa corona catalano-aragonesa, però jo me compromet a ajudar-lo.
Quint, si vol escriure beneitures, que, al manco, les escrigui en Mallorquí: mos fa avinent que, dia 31 de Desembre de 1229, es nostro poble va néixer cristià i català, per més que, ben "aviat" (aviat ès una expressió mallorquina?), va adquirir personalidat pròpia, dins sa confederació catalano-aragonesa.

Ja basta de beneitures! Per favor!

3 comentarios:

Joan dijo...

tens raó, la corona catalano-aragonesa mai va existir...el que existia era un estat català, i el regne d'Aragó era una propietat personal del comte de Barcelona, que era sobirà i no tenia superior...llegeix el testament del rei Ramir...

Regne de Mallorca dijo...

Tu mateix te deixes en evidència. Un amic meu diu que an es ignorants, millor deixar-los en sa seua ingnorància i que facin es ridícul ells solets. Tria tu: o deixes de fer es ridícul o jo procuraré que no ho facis no publican-te es comentaris beneits que fas. Tu tries.
Esper que sies inteligent....

Anónimo dijo...

Imperialisma Catalá, s'histori de Mallorca no comensa quant sa conquesta Aragonesa, comensa molt abans, Balear vol dir mestre tirador de pedres que no te res que voure amb Catalá, que vol dir homo des castells.
Si a nes que tiren amb passetja i no en es castellers.
Ja basta de merda catalane i si no barco de requilla en es catalanistes.
¡ pobrets !
voltros si que sou inteligents