domingo, 8 de junio de 2008

Sa farsa d'en Delgado (i II)

No me puc acabar de creure es canvi ideològic d'en Delgado en contra de sa línea històrica des seu partit, es PP. I no m'ho puc creure perquè aquest senyor ha vist La Llum del Cel de forma repentina gràcies an en Mariando Bendito, Na Cati Picornell i en Joan Vanrell, així, com he dit, de forma repentina, de cop. I ets anys anteriors? I fins ara? No haurà descobert un filó de vots amb so seu nou "balearisme"? Realment, ja que ell ès es batle des municipi que dóna es premis Jaume I, per què no crea una categoria de "llengo mallorquina", per a que sa gent puga crear compendis/llibres sobre es Mallorquí i així recopilar normes i costums de sa llengo, per una possible futura gramàtica?

A més, an es seu blog http://porbaleares.com/ es seu programa se pot descarregar en Balear, però podem mirar que es un Balear amb mescles de salat i lalat a una mateixa frase (cosa prohibidíssima per tots es gonelles sense discussió), com emprea "vosaltres/nosaltres" desjectant es "voltros/noltros" així com fan es catalanistes, escriu "tz" on es mallorquins sempre hem dit "s" (sonora), per exemple, "puntualització" enlloc de "puntualisació", o "realitzar" per "realisar", s'oblida de sa "t" que van a pronoms i preposicions que antecedeixen un mot començat en vocal o "h" (per exemple, "des atacs" per dets atacs"), escriu "llengua" enlloc des mallorquí "llengo" (mot emprat per N'Alcover com a propi de Mallorca, acceptant-lo com a arcaisme viu), escriu "ens comptometem" enlloc de "mos comprometem", escriu es modern "sigui" subjuntiu enlloc des subjuntiu mallorquí antic "sia" (i aqurest "sia" no ès exclussiu mallorquí), posa es "formenterenc" com a dialecte de Formentera, quand qualsevol amb dos dits de front sap que a Formentera li diuen "Pagès" i ets habitants de Formentera són "formenterers", però mai "formenterencs", i axí més errades que m'ocuparien fins demà.
A més a més, aquest senyor ja ha dit que mai se n'anirà des PP, guanyi o no guanyi. Ès dir, passi lo que passi, que no guanyarà segur (m'apost un sopar a "La Gamba de Oro" amb qui vulga), ell seguirà dins es PP i donará suport a sa política des seu partit sia la que sia en es tema lingüístic.
A més a més, un des candidats de na Roseta Estaràs (a s'oposició), en Joan Rotger, més conegut com "sissí", ja ha dit eua ells integraran an en Delgado a sa directiva. Més clar....
Per tant, sa farsa se descubreix de forma triple: ses conversions miraculoses són d'altres èpoques, molt antigues, i ningú se les creu ja, sa forma d'escriure es Mallorquí ès molt precipitada i no ha consultat a ningú, i es seu futur dins es PP no perilla.
Per tant, farsa triple descoberta. Me sap greu, jo estava il.lusionat, ara ja no. Cops que pega sa vida, sort que no ès es pitjor d'ells.

Imprimir

1 comentario:

Anónimo dijo...

Homo, ja eu diu s'adagi: "qui escudella d'altri espera, freda la se menja". No porem esperar que es polítics sigan completament honrats, però bé, de moment ês lo millor que tenim, no? Ja vourem quê passa.