miércoles, 19 de noviembre de 2008

7,45 millons de raons!


I totes ses que volguem afegir an es banyat. Resulta que n'Antich se gasta, en temps de crisi, 7,3 millons d'Euros en fomentar es Català, i no ses "modalitats insulars" des Català, no, no, sinó es Català standard centralista-imperialista.

Tots aquests millons són per sa Direcció General de Política Lingüística dirigida per na Margalida Tous, subvencions pes COFUC i per sa OCB, etc. Això sí, mentres tant, s'atur puja a 47.000 persones i s'altre dia, per culpa d'un llamp, més de 600.000 persones vàrem estar sense llum, o ses carreteres estan plenes de forats o colque escola té humitats, etc.

Enlloc de dedicar aquests dobbers a paliar o ajudar mitjançant polítiques socials, deduccions per pymes o petits comerços, es treballadors de sa CAIB, o enlloc de dedicar-los a subvencionar o crear una línea de crèdit a GESA-ENDESA per millorar s'estructura elèctrica (enlloc de multar-los) que no faci que un simple llamp mos deixi, en ple sigle XXI, a les fosques a 2 illes, o a que es meu cotxo (com es cotxos dets altres) no patesqui cada vegada que circula d'ací a on sia, o que ets estudiants no hagin de soportar aules amb humitats (a sa UIB era famosa s'aula de 3er de Dret amb mitja paret negra), no, tot per imposar una llengo forastera, perquè ho ès, amb unes modalitats centralistes que faran desaparèixer es Mallorquí, llengo catalana que no necessita "normalització" perquè ja tot o casi tot se fa en Català standard.

Ah, i només he xerrat de 7,3 millons, falten es 0,15 restants. D'on surten? Idò cercau-los a sa butxaca de'n Miquel Barceló, ja que es nostro Govern ha ajudat amb 150.000€ a que aquell angelet que deu viure a sa pobresa més absoluta, haja cobrat 6.000.000€ (COPE 19/11/08 FJL dixit) per fer, i perdonau, perquè ès sa meva opinió, una autèntica merda horrible i penosa que ningú entén, però clar, jo som beneit i el Rei, a qui s'art, sa pintura agrada tant, l'alaba. Deu esser que no en tenc ni idea.

1 comentario:

Anónimo dijo...

NO a los "Paises Catalanes" No al Catalán. Sí a la lengua mallorquina.