jueves, 18 de diciembre de 2008

Es Mallorquí i "español" Nadal amb s'OCB!


Si abans he alabat en Nadal i li he tirat flors, ara toca fer crítica. Aquest senyor, s'ha aliat amb s'OCB per defensar i promoure es Català a Balears, a sa campanya "Cafè per la Llengua" (nom ridícul) i que vol arribar a "12.000 o 15.000" persones (brutal, quina animalada de gent).

I jo me faig unes preguntes:

Sap en Nadal que s'OCB, mentres a Balears hi ha una crisi econòmica fortíssima, ha rebut una animalada de dobbers (recordem que es foment des Català rep 7,3 millos d'Euros) per gastar sense control?
Sap en Nadal que, mentre s'atur puja i puja i molta gent no arriba a final de mes, es Govern, a través de s'OCB, paga i dilapida dobbers que se podrien dedicar a ajudes o política social?
Sap en Nadal que s'escut de s'OCB ha mudat, ha patit una transformació per esser més català? (baix s'excusa de s'escut de sa Corona d'Aragó)
Sap en Nadal que fins l'any 1959 es Mallorquí era una llengo equiparada an es Català i an es Valencià, i que per obra des "Caudillo por la Gracia de Dios" va passar a esser, fruit d'una decissió política, un dialecte des Català?
Sap en Nadal que es Mallorquí té gramàtiques, ortografies i diccionaris molt més antics i anteriors que es Català? Es més coneguts són es de N'Amengual, emperò n'hi han de més antics.
Sap en Nadal que en Ramón Llull escrivia en (apart de en Àrab i Llatí) "vulgar" ple de "mallorquinismes", i no en Català com mos ensenyen a ses escoles?
Sap en Nadal que es Català que s'ensenya a ses escoles ès un català standard-principatí i que es nostro Mallorquí de cada dia, es nostro parlar, se perd progressivament?
Sap en Nadal que hi ha un artícul de s'Estatut que diu que ses "modalitats" de cada illa seran objecte d'estudi i protecció -quina millor protecció que ensenyar-les a ses escoles- i que s'OCB se'n fot de lo que diu s'Estatut i aplica un català standard-principatí?
Sap en Nadal que ses Balears eren un regne independent creat pes montpellerenc Jaime I o se creu que formam part des PPCC?
Sap en Nadal que ses tesis de repoblació catalana de Mallorca se sostenen amb arguments poc documentats i plens de lagunes i que podrien caure com un castell de cartes?
Sap en Nadal que s'OCB defensa també sa cultura catalana a Balears, ès dir, que hauríem de posar-mos barretina, cantar Els Segadors, fer calçotades, "tocar el dos", i altres actes propis de Catalunya, ja que, segons s'OCB ells defensen sa cultura catalana?

Què farà en Nadal?:

- demanarà a s'OCB que apliquin s'Estatut i defensin es parlar nostro, ses nostres modalitats?
- demanarà a s'OCB que se canvii s'escut i torni a s'escut que tenia abans i que va desaparèixer estranyament?
- deixarà de salar, d'emprar "mos", "idò", i altres "mallorquinades", que usa a ca seva, per lalar, emprar "ens", doncs", etc i altres catalanades?
- tornarà a dir an es pròxim USA Open si li fan una pregunta en Català que xerrin en Castellà?
- aprendrà sa història de Balears intoxicada o se molestarà en aprendre de ses fonts directes d'història?
Me pareix molt estrany que en Nadal haja mudat es cantet i ara vulga defensar es Català, molt estrany, aquí falla qualque cosa, i haurem d'endevinar i averiguar què ha passat, perquè si en Nadal se pensa que així s'acostarà més a sa societat mallorquina, molt errat va.

Agur.

No hay comentarios.: