lunes, 29 de diciembre de 2008

Jo sóc català.... d'Algaida!!

Supòs que sa gent coneix es poema "Jo sóc català", compost pe'n Pere Capellà (pitjau damunt es nom i vos envii a viquipèdia per sebre qui era), poema que en Biel Majoral va fer musical dins es seu disc "Temps, temps, temps" a l'any 2000 (si Internet no menteix).
Com, en Biel Majoral, una persona mallorquina, que canta cançons mallorquines, que canta en accent mallorquí, que emprea vous i expressions mallorquines, pot haver fet una versió "musicada" des poema "Jo sóc català"? Com? Només perquè ell ès algaidí com era en Capellà? I això serveix d'excusa per renunciar a sa seva terra, a sa seva "nacionalitat"? Perqué, no ès per emprenyar, emperò crec, crec, només crec, que Algaida (enllaç en català, per si encara ningú s'ho creu) encara pertany a Mallorca, Illes Balears. Vos pos sa lletra des poema amb uns comentaris que afegesc perquè vegeu que fins i tot a un poema amb una música preciosa, mos intenten mentir i tergiversar:

"Jo sóc català"

Enmig de la mar / s’aixeca ma terra / fins tocar el cel / que es besa en la serra / banderes de blau / jo sóc balear / jo sóc de mallorca / català insular. ----- ja començam, ja començam. Si ets balear i de Mallorca, mai pots esser català insular. Ses illes de Catalunya són ses que bordetgen sa costa catalana, i, de moment, encara que es partit (PSM) de'n Majoral ho vulgui canviar, no som catalans ni formam part de Catalunya. Ah, i Biel, "punyetero", com ès que dius "jo soM, balear, jo soM....." quand cantes? (Cercau vídeo a Youtube)

Tot el meu passat, / que la història allunya, / el tenyeix de glòria / la gran Catalunya / en les arrels profundes / de la meva gent / un conqueridor / portà proa al vent / la nau que a Salou / deixà ses amarres / seguint la bandera / de les quatre barres.----- tot es nostro passat? O es vostro, si teniu avantpassats catalans? Perquè sa "gran Catalunya" no va començar a existir fins 1359 (segons en Carod-Rovira mateix a "El Mundo" de 04/03/2006) i sa primera vegada en que se menciona es nom de "català" referit a sa llengo va esser, segons n'Antonio Rubió i Lluch, a l'any 1362, per si qualcú vol obrir ets ulls. I no oblidem que "la bandera de les quatre barres" (demostrat en aquest es meu blog) era sa bandera de sa Corona d'Aragó, no cap bandera catalana.

Estim Catalunya / perquè té un passat / de lluita incansable / per la llibertat.----- Si, un passat gloriós absolut. Primer, si sa nació catalana ès tan milenària o més antiga encara com podem lletgir per racocatalà, es seu passat fa moltíssima pena, un passat covard.
Es "catalans" (brutal, a racocatalà se llueixen de cada dia amb expressions innovadores), en realidat, es gots de tota sa vida, visigots de sempre, que ocupaven sa zona de Septimània Sud (actual Catalunya) fogiren com a covards quand es musulmans conquistaren sa seva terra i no tornaren fins que en Carlemany va conquistar de nou aquelles terres i creà sa "Marca Catalànica", ui, perdó, que això no ha existit mai, volia dir sa "Marca Hispànica".
Després, a sa batalla de Muret, en 1213, es senyors catalans abandonaren en Pere el Catòlic a sa batalla, com relata en Jaume I an es "Llibre dels feyts": "qu'els altres lo desempararen en la batalla, e se'n fugiren : hí de Catalunya En Dalmau de Crexel, e N'Uch de Mataplana, e En G. d'Orta, e En Bernat dez Castel bisbal, e aquels fugiren ab los altres. Mas be sabem per cert que don Nuno Sanxes, e En G. de Montcada que fiyl d'En G. R. e de Na G. de Castelviy, no foren en la batayla, ans enviaren missatge al Rey que'ls esperas,.....", molt valents, segur que en Capellà abans i en Majoral més recentment lletgiren es "Llibre dels Feyts", segur, se nota.
Una valentia demostradíssima.
Jo sóc de la raça / vella i gegantina / que espantà del mar / la gent serraïna / jo sóc de la pàtria / dels agermanats / Joanot Colom / vells avantpassats / defensors heroics / de tradicions / que en sang ofegaren / Àustries i Borbons. ----- raça vella i gegantina? Per riure! I si espantaren del mar "la gent sarraïna", com ès que fins mitjans es segle XVII es mallorquins tenien tanta por an es vaixells perquè se pensaven que eren pirates "moros"? Massa no els degueren espantar, no! I després, en Joanot Colom mesclat amb "Borbons". Gran, molt gran això. Si en Joanot Colom va morir en 1523, com el varen ofegar es Borbons, molt posteriors com a família reial a Espanya? A més, en Joanot Colom mai va participar amb sa germania catalana, però si amb sa valenciana.
Herois de Mallorca / herois catalans / que en les hores greus / us dàreu les mans / fent del vostre exemple / sagrada costum / jo us tinc en ma vida / de guia i de llum / jo sóm mallorquí / i és la meva glòria / èsser català / per la meva història. ----- Herois de Mallorca, perfecte, però no entenc sa "mescladissa" amb herois catalans. I lo que més crida s'atenció ès que entre herois de Mallorca i herois catalans se daren les mans en hores greus. Quines hores? O com quand en Ramón Berenguer en 1114 va esser es més brutal a sa croada pisana de 1114 i va destacar per sa seva ferocitat, matant mallorquins? Com quand volguéreu incorporar Mallorca a Catalunya en ple S. XIV? Com quand en Berenguer de Tagament reclamava que noltros no érem part de Catalunya? O com quand el Rei Alfons a 1439 va dir i proclamar que "Mallorca mai sia sotmesa al Principat de Catalunya"? Com quand Catalunya se va separar dets altres regnes a s'hora de triar rei i va proclamar comte de Barcelona an es Rei de Castella en 1462? Com quand per Juny des mateix any, es catalans posaren setge a Ciutat de Mallorca amenaçant que matarien a tota sa població? O ses vegades que conquistaren Mahó arrasant amb tot? O a ses guerres de "germanies", on es plom de ses bales de canó que varen rendir sa "Mallorca agermanada" foren venudes desde Barcelona i ses tropes catalanes de n'Oliver? Sí, molta sort de tenir germans com es catalans, que mai han volgut es nostro benestar.
En Capellà deia esser català per sa seva història? Quina? Mai va demostrar que noltros som catalans, que provenim de catalans i que es catalans mos conquistaren i repoblaren! I, en aquest blog, trobareu moltes proves que poden posar en dubte aquella repoblació i es nostro origen català.
En Capellà va oblidar que ell no era català, ell era mallorquí, i algaidí, com en Majoral, que ès mallorquí i algaidí.

Imprimir

No hay comentarios.: