miércoles, 31 de diciembre de 2008

Heu hem permès.... i això ha passat

Altercats, crema de banderes, actes incívics, insults, agressions, amenaces.... com a cada acte de sa Diada, ets antimallorquins, ets imperialistes, es colonialistes, en resum, es que no volen es bé per Mallorca ni per Balears, han actuat seguint s'educació que tenen, comportant-se com autèntics vàndals.Destacaré que resulta que hagueren de venir "independentistes" de fora de Mallorca!!! Què? Com? Gent de fora de Mallorca que vénen a reclamar una independència? Quina independència? De sa seva terra a una altra? O sa de Mallorca? Gent de fora reclama sa independència de Mallorca, de Balears? Com ès això? Això ès surrealista absolutament!! De què van? Fora, nos vos volem, fora de Balears, tornau per on heu vengut, maleducats! Joan Puigcercós, fora, no te volem, a Mallorca no hi pintes res, ni tu ni es teu partit antimallorquí i antibaleàric!

I com vos atreviu a insultar a sa gent de "C.B.", que duien una bandera d'Espanya i una de Mallorca, beneitarros maleducats? Ara resulta que duur una bandera de Mallorca ès un motiu de "abucheo e insulto"!! I sa vostra "estelada", sabeu que no la podeu duur? Sabeu què significa aquesta bandera? Sabeu lo que suposa defensar-la? Lo millor que podeu fer ès anar-vos a ca vostra, demanar-li perdó an es vostro "papi", dutxar-vos, afaitar-vos i procurar fer qualque cosa de profit, enlloc de avergonyir-mos an es mallorquins normals, de a peu, de carrer, amb so vostro aspecte i lo que feis cada Diada! Vos posaré fotos d'aquests "humans".


I es nacionalistes de Mallorca? I es PSM? Lletgiu s'enllaç an es blog de "mallorquinistes", voureu que no pinten res, mentiders, falsos. I en B. Barceló? I es que duen es mocadors palestins? Seguiran es seus mètodes? Què fa s'OCB, es PSM, en Barceló amb sos Maulets?


Vergonya, cavallers, vergonya!

No hay comentarios.: