domingo, 10 de abril de 2011

(In)moralitats lingüístiques d'en Ramón Aguiló (filòleg)


De vergonya s'article-carta que firma D. Ramón Aguiló Obrador, filòleg, que, sembla, que viu a Alemania. D'autèntica vergonya. 
Vaig a disseccionar-la:
Primer de tot critica en JR Bauzà per escriure sa "i" de "Mallorquí" sense accent. Correcte, té raó. Falta greu d'en Bauzà o de qui va escriure-li sa web. S'ha d'escriure "Mallorquí". 
Segon, li record que, es fet de denominar-li "mallorquí" a sa modalitat de sa llengo que empra en Bauzà no ès gens incorrecte. Li record, Sr. filòleg, que ses denominacions de "mallorquí", "rossellonès", etc no desvirtuen en cap moment sa unitat essencial de sa llengo, i això no ho dic jo, ho diu s'IEC a sa seva declaració d'Octubre de 1978. Abans de dir dois, s'informi, Sr. Aguiló. A més, emprar sa denominació "mallorquí" no ès més que dir-li a sa llengo es nom que s'ha emprat des de, per exemple, es S. XIV quand a un judici se reconeixia es parlar d'un dets intervinients com "ad modem maioricensem" o com quand en Ferran Valentí va dir que escrivia, a finals des S. XV, en "vulgar e materno mallorqui". Ho sap, Sr. Aguiló? Si ho sapigués, segur que callaria!!
Tercer, Es Menorquí té gramàtiques pròpies. Increïble, no?!?!?! Quin descubriment!! Quí ès vostè per carregar-se, d'un incult cop de bolígraf, ses obres d'en Febrer i Cardona o d'en Julio Soler? Quí ès vostè? Com s'atreveix? Poca vergonya té vostè, molt poca!! Principis generals de la llengua menorquina de 1804 d'en Febrer i Cardona o sa gramàtica menorquina d'en Julio Soler de 1858, esbucats, eliminats, per sa incultura d'en Ramón Aguiló, "filòleg". Inculte, afegesc jo. I no s'oblidi de s'ortografia mallorquina de 1812 de n'A. Cervera (que se pot trobar a google books), i de sa gramàtica mallorquina d'en J.J. Amengual de 1835.... I més i més i més...
I, per acabar, dir-mos "rancis" i "folclòrics" a aquells que, com ja feia en pep d'Aubenya a 1892, com va acabar fent Mn. Alcover fins 1932 o en Pep Gonella durants ets anys 70, que defensam ses modalitats, es nostro parlar, tot lo nostro, ès d'autèntic pocavergonya, d'autèntic inculte i de persona maleducada. Vergonya li hauria de donar. 
Per lo que ha fet, millor se calli, Sr. Aguiló. Ès millor callar i parèixer beneit que xerrar i confirmar-ho completament.

Ès ver que sa política lingüística des PP no ès gens fiable, gens. Diuen de llibertat lingüística, diuen de defensa de ses modalitats, diuen moltes coses, però des de fa ja tants d'anys i mai, mai, mai han cumplit; en Matas mos va enganyar 3 pics, en Canyelles (l'amo en Biel) mos va traïcionar, què farà en Bauzà? No me crec res de res.
Emperò, per haver de lletgir en ple diumenge una carta d'un "individu" que viu a Alemania (posa "cartas desde Alemania") i que no sap que s'Estatut, dins es seu art. 35, posa un mandat imperatiu de protecció i estudi de ses modalitats lingüístiques illenques, ja ès sa gota que fa vessar es tassó. Apart d'inculte, no coneix ses lleis de sa seva comunitat autònoma. Genial.

Genial. Genial.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Saps que es de fàcil enviar una carta a un medi!!! Quand tendrem un debat serio on es mallorquinistes que SI saben d'això puguin demostrar an es catalanistes que SEMPRE han contant histories sense un fonament clar, que es mallorquí HA d'existir i que VOLEM esser mallorquins i disfrutar des nostro xerrar i poder escriurer-lo?