domingo, 10 de abril de 2011

Puntualitzacions entrevista El Mundo de 10/04/2011


Primer de tot vull mostrar es meu agraïment a "El Mundo" per fer-me s'entrevista i per permetre que es defensors de ses modalitats illenques, es nous gonelles d'avui en dia, tenguem certa veu dins es medis de comunicació. Gràcies an en Manuel Aguilera pes seu tracte i per haver-me cridat i fer-me s'entrevista. Moltes gràcies!

Per altra banda, dins s'article-entrevista, hi ha un parell de coses que m'agradaria puntualitzar, que si s'entrevista s'hagués feta com jo volia, ès a dir, remetent-me ses preguntes per mail i jo contestant-les, no hauria passat:

1.- Jo no som missèr. Som llicenciat en Dret, no ès lo mateix.

2.- No sé que ès un "desengrenponador", crec que es periodista ho ha escrit així. Jo li vaig dir "desengramponador", i vaig remarcar sa pronunciació ben correctament.

3.- No vaig xerrar de "Lengua Balear" en cap moment. Vaig dir es nom de "Balear" com a nom que aglutina ses modalitats de Mallorquí, Menorquí i Eivissenc, i com un nom ben correcte i gens castellanista/espanyolista.

4.- S'Ortografia Mallorquina d'en Borja Moll ès de 1931, no de 1831. Crec que li vaig dir ben clarament 1931, i no 1831. Si, sense voler, me vaig equivocar, deman disculpes, emperò que quedi clar que ès 1931.

5.- Jo no som en Pompeu Fabra ni en Mn. Alcover. Jo només puc aprendre de Mn. Alcover i sa seva obra, ès sa meva tasca i m'hi he posat amb ganes, moltes ganes.


6.- Sa llengo que xerraven ses 3.000 famílies íberes que vengueren amb sa conquista romana (realitzada l'any 123 A.C.) era es Llatí, eren famílies ja romanitzades. Lo que xerraven no era una llengo romanç, sinó es mateix Llatí.

7.- Si hi ha colque errada en forma de signes de puntuació o d'altres que no he vist, no me'n faig responsable.

Molt agraït an "El Mundo" i esper que aquestes puntualitzacions servesquen per aclarir coses que no són responsabilitat meva, o que no ho haurien d'esser.

Gràcies.

No hay comentarios.: