miércoles, 1 de agosto de 2007

Apa "tio", no "t'enrollis", "vale"?


Aqueixa frase, que per molta gent no significa res, que ningú sap què ès, que sona a cosa moderna, a llenguatge de "carrer", "cutre", "vulgar", per mi ès una frasse que resum una cosa i que es dibuixant d'aquest còmic que Sa Nostra va fer fa aprox. 20 anys va "clavar" de forma perfecta: el Rei en Jaume II de Mallorca "passant" "olímpicament" des seu germà en Pere III el Gran, rei D'Aragó.

"Apa tio, no t'enrollis, vale?" ès s'expressió d'un rei noble, pacífic i emprenedor que veia com es seu germà li volia robar lo que no era seu.

"Apa tio, no t'enrollis, vale?" ès s'expressió d'un Rei que va fer des Regne de Mallorca un regne potent econòmicament i una enveja de sa resta de regnes de s'època.

"Apa tio, no t'enrollis, vale?" ès una forma de dir-li a son germà que ell tenia dret a un regne gràcies a son pare, el Rei en Jaume I, que va voler crear un "regne dins la mar", i que va fer jurar sobre la creu de sa seua espasa an en Pere III que respectaria a son germà i que no s'apropiaria de lo que no era seu.

"Apa tio, no t'enrollis, vale?" ès s'expressió des petit que li atura es peus an es gros, a qui se'l vol menjar, a qui no té educació ni respecte, i que va robar es regne an son germà Jaume II l'any 1285.

"Apa tio, no t'enrollis, vale?" ès lo que jo dic an es catalanistes que se volen menjar sa nostra terra i sa nostra llengo i qu no téne res més que fer que emprenyar-mos amb beneitures imperialistes i neocolonialistes, tergiversant i falsetjant sa nostra història i sa nostra llengo.

Per mi ès un homenatge an en Jaume II de Mallorca.


APA TIOS, NO VOS ENROLLEU, VALE?

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Mira, ets únics que se volen menjar sa nostra terra i sa nostra llengo són es castellans, forasters, espanyolistes. I això ve de molt enrera, ja no és d'ara. Per què lluitar tant per sa nostra llengo si només l'utilitzam un 10 % de sa població de carrer? tot se fa en castellà i si xerres en mallorquí no t'entenen. A part sa nostra llengo està contaminadíssima de castellanismes: pues, entonces, jamón, siesta, menos, cubo, basura, etc, etc.

Regne de Maylorques dijo...

Sou voltros es catalanistes antimallorquins qui a força d'introduir una llengo forastera com es català, estau fent desaparèixer es mallorquí de tota sa vida, així que menys fòbia castellana i més mallorquinisme.

Anónimo dijo...

Molt ben xerrat, regne de..! En cualsevol cas s´ha de respetar lo que ha dit anònim perque és sa seva opinió, però de cap manera la compartim, ni tampoc creim que hem de defensar i promocionar cap cultura o llengo, atacant a qui consideren part invasora (castellà)i és mallorqui, amb aixó, que da abandonat a sa seva sort.

Joan dijo...

a la batalla de Llucmajor, els que varen lluitar amb en Jaume III eren mercenaris, els mallorquins ja havien acceptat el rei Pere, per ells no era un conflicte entre dues nacions si no entre dues branques de la mateixa família

Regne de Maylorques dijo...

Es mallorquins varen fer lo que sempre han fet: vendre's a qui millor va pagar i acollonar-se.
En Pere IV va comprar ses voluntats des nobles i se va cerciorar tenir-los des seu costat quand va invaïr Mallorca al 1343. Es mallorquins, contaminats per ses opinions des nobles, que varen posar es poble en contra des seu Rei, li varen donar s'esquena per culpa, repetesc, des nobles venuts i traidors.

Anónimo dijo...

La culpa de que la lengua balear y la lengua valenciana, así como la aragonesa, cada vez se hable menos es del imperialismo catalán, ya que obligan a la gente a estudiar en una lengua que no es la suya lo que causa rechazo y acaban pasándose a la lengua castellana para evitar problemas. Hay que fomentar las clases de lengua balear para que los niños, una vez abandonen la escuela olviden todas las mentiras que les han contado y conozca la verdadera historia de su Reino así como de su lengua balear.
Ánimos y saludos desde Valéncia