martes, 7 de agosto de 2007

Un primer pas per l'esperança


A voure si així conseguim acabar amb tota sa patulea catalanista que mos imposa una llengo i una cultura forasteres a Mallorca, i permetre unes Balears a on se puga conseguir un bilingüisme REAL entre Mallorquí i Castellà. A més, hem de conseguir que sa REAL i VERTADERA història de ses Balears sia coneguda fora tergiversacions, fora mentides i fora falsedats, i això s'ha de fer amb sos documents vertaders, amb un estudi real des documents antics i autèntics, fora interpretacions interessades des d'altres regions.

Per sa meua part, pos aqueix blog a disposició des Círcol Balear i Baleares Liberal per col.laborar en sa difusió de totes aqueixes idees.

Endavant ses atxes!

No hay comentarios.: