miércoles, 15 de agosto de 2007

S'Atlas de'n Cresques: mallorquí o català?


Hi ha una petita discusió que, ja des de fa temps, circula sobre sa denominació des famós "atlas" que varen fer es Cresques, pare i fill, Abraham i Jafuda, en 1375, sobre si ha d'esser conegut com "Atlas Català" o "Atlas Mallorquí". Hi ha un llibre "El Atlas furtivo" de N'Alfred Bosch que explica una mica sa història d'aquest atles, el podeu lletgir si voleu.

Són 6 taules doblegades trobades a l'any 1804 i estan guardades/exposades a sa Bilioteca Nacional de París, ja que el príncep Joan, fill de'n Pere IV el Cerimoniós (pes mallorquins pere l'Usurpador), li va encarregar a en Jafuda Cresques, i després li va regalar an es seu cosí, el Rei de França, Carles VI.

Se diu que nom Atlas Català perquè es fill de'n Pere IV, es futur Joan I, era català, però això ès fals, perquè va néixer a Perpignan. Una altra explicació, sa més real i factible, ès que es mapa-atlas se va pagar amb doblers de Barcelona, i que per això ès conegut com Atlas Català. Totes dues explicacions són vàlides, però s'atlas està fet per 2 jueus, integrants de s'escola cartogràfica mallorquina, s'Escola de Gònia, que vivien a Ciutat de Mallorques i mallorquins eren considerats.

Com sia conegut s'atlas ès igual, mentre tothom sàpiga que va esser fet per 2 mallorquins.

Ah, pe'n Joan: Mira be es mapa i aprèn! Si te fixes, mira be ses banderes de s'atlas: a Catalunya surt una quarterada, amb una crer vermella a 2 quarts i 2 barres vermelles sobre fons groc an ets altres 2 quarts. I per ses Balears:

a.- a Mallorca surten ses 4 barres que voltros voleu dir "catalanes", però eren ses barres d'Aragó, i Mallorca al 1375 formava part de sa Corona d'Aragó després d'una vergonyosa conquista al 1343. Molts historiadors, avui en dia silenciats per gent com tu, sospiten que qualcú va afegir ses 4 barres de forma posterior, manipulant es mapa.

b.- Davall ses Balears surt sa bandera-senyera des Regne de Mallorca: sa quarterada, a 2 quarts fons blau amb 2 castells blancs, i an ets altres 2 quarts, 2 barres vermelles sobre fons groc.

Joan, aprèn!

1 comentario:

Anónimo dijo...

O sia......... no era Català perqué va neixer a Perpinya. !!!Ole els teus collons!!!.Com tohom sap Perpinyà era fins al segle XVII provincia de Constantinopla.