martes, 29 de diciembre de 2009

S'Ajuntament de Palma mos envia a tots a....


... cagar. Sí, ès ben ver, subtilment, volent ficar un "standard" català, empra una paraula que en mallorquí de tota sa vida significa (i perdonau sa paraula) "cagar". No vos ho creis? Idò mirau s'entrada per "prémer" en es Diccionari CVB de n'Alcover:

PRÉMER v. || 1. tr. Estrènyer un cos entre dos o més que tendeixen a acostar-se i a fer minvar el volum d'aquell; cast. apretar, oprimir, prensar. Lo qual drach Èrcules premé envers terra ab la faxuguesa de la mà sua esquerra, Genebreda Cons. 218. Cauall qui no s'enclina en son anar sinó que prem la punta del peu derrere tan solament, MS Klag. segle XIV, 7. May haureu such | si no feneu | e no premeu | fort la taronja, Spill 5830. Aquella gran biga | que prem les olives dolç oli brollant, Proc. Olives 502. Leuar-les-has del foch e prem-les entre dos talladors, doc. a. 1568 (BSAL, viii, 118). Prémer una fogassa: estrènyer-la amb la mà, quan està dins el fogasser, per fer-ne escórrer el serigot. Prémer la bresca: estrènyer una bresca per fer-ne escórrer la mel.
|| 2. intr. Fer esforços per evacuar el ventre.
|| 3. intr., fig. Fer esforços desmesurats per aconseguir una cosa; cast. pujar.
Loc.—a) Què has de prémer?: es diu per manifestar que no es veu el motiu de fer esforços o d'intervenir en una cosa. «Convé que vagis a Madrid.—¿I què hi he de prémer, a Madrid?» (Mall., Men.). «Te regalaré aquesta cartera.—¿I què l'he de prémer, a sa cartera?» (Mall.).—b) Prem, i trauràs cera!: es diu irònicament a un que fa esforços excessius per una cosa que els altres consideren impossible o innecessària (Mall., Men.).

Està ben clar que es significat de "prémer", per sa foto que adjunt, no pot esser mai "estrenyer un cos entre dos per fer-lo minvar de tamany", perquè no volem fer "minvar" de tamany aquell botó, i tampoc pot esser "fer esforços desmesurats per aconseguir una cosa" ja que no en farem cap amb aquell botó, així que entendrem que s'Ajuntament vol que "facem esforços per evacuar el ventre", o sia, que mos envia a cagar directament (i repetesc que deman disculpes per esser tan grosser i groller).

Ara, fora bromes, si es nostros polítics tenguessen una mica d'enteniment i sapiguessen una mica de mallorquí d'aquell que parlaven es nostros pares i padrins, es mallorquí de tota sa vida, i no estiguessen pendents de voler-mos catalanitzar de forma tan obsessiva, haurien acceptat un mot més comprensible i més normal per sa gent mallorquina des carrer, com, per exemple, "pitjar". S'entrada de "pitjar" dins es Diccionari CVB ès:

PITJAR v. tr. o intr.
1. tr. Exercir una pressió sense cop sobre una cosa per tal de moure-la... ---- definició més lògica.

No sé si seria sa definició més adeqüada per "apretar", però com a mínim no significa "evacuar el ventre", ès dir, que mos enviïn a cagar. Mun pare, qualque pic, m'ha enviat a "prémer" i jo no sabia què significava. Ara sé que es "repunyeter" m'enviava a cagar. Com s'Ajuntament de Palma, amb sa diferència que si es polítics ja se'n riuen lo suficient de noltros, a més ara són uns grollers i maleducats.


Imprimir

1 comentario:

dhey40 dijo...

Que se puede esperar de nuestros políticos vendidos a la generalidad de cataluña? desde siempre se han avergonzado de nuestra insularidad, creyendo que si se arrimaban al dinero catalán su poco orgullo se vería recompensado, y de esta forma nos venden, nos humillan frente a los catalanes, entre antich, nanda ramon, gorsske etc no se puede esperar nada mas,...