viernes, 1 de enero de 2010

Es de sempre, fent lo de sempre

Ets anexionistes, fent lo que fan sempre: collonades. No són més que uns catalanarros traïdors que mos volen anexionar a Catalunya. Crec que a Balears tenim es nacionalistes-independentistes més estranys del món. Diuen que reclamen s'independència, emperò sempre estan xerrant de Països Catalans i d'integrar-mos dins aquests inexistents països. Per tant, no són independentistes, són anexionistes, perquè mos volen ficar dins es països catalans, o sia, substituirem un centralisme madrileny per un de barceloní, o sia, "iremos de guatemala a guatepeor".

Clar, i es mallorquins mos llepam es dits.

Es problema no ès només aquest anexionisme, sinó ses formes que empren per expressar-se: crits, insults, amenaces (com sa de sa tenda que tenia una senyera espanyola), crema de banderes espanyoles, etc. I molts dets assistents no tenen ni idea de perquè són allà o els han menjat es capet i no saben on se fiquen. I ja lo més greu, ès sa gran assistència de gent que ve des "Principat" (o sia, allò que diuen Catalunya, que no té príncep ni mai l'ha tengut i que califiquen de principat). Seguesc sense entendre-ho: què fan catalans (gent de fora de Balears) demanant sa nostra independència? ("Darrere el bloc del PSM, s'agrupà el d'ERC, un poc menys nombrós, amb el president del partit, Joan Puigcercós, i molts militants de les joventuts vinguts del Principat." segons el "Balears") Ah, no, que demanen sa nostra entrada dins es països catalans, que, constat i confirm, no existeixen. Llavonses, si no existeixen, què fan a Mallorca??

I es mallorquins, què en diuen d'això? Res, menfotisme absolut.
I, com sempre, ERC, que se suposa havia abandonat es llocs de responsabilitat a ses administracions autonòmiques, tocant es nassos a territori foraster (foraster, si, un partit de fora de Mallorca a Mallorca, un partit que ni ha sabut baratar es seu nom d'ERC per un, per exemple, d'ERIB, com si han fet a València amb ERPV, mostrant claríssimament sa filassa).

Ja me direu, si, mitjançant sa Festa de l'Estendart, celebram sa conquista de Mallorca per part d'en Jaume I d'Aragó, què venen a fer catalans a Mallorca demanant s'independència des països catalans? Si en Jaume I era un rei molt espanyol que va fer servir sa paraula "Spanya" a molts escrits i expressions seves.

Una mostra d'actes de dia 30 a allò conegut com Regne de les Mallorques:

A sa foto de l'esquerra, cap senyera mallorquina, cap menció an en Jaume I d'Aragó, cap menció a s'història de Mallorca, res de res que
faça referència a lo nostro, tot senyeres i referències forasteres i proclames anexionistes a uns països inexistents. A sa foto de la dreta,
grup de joves demostrant es seu odi a Espanya. Quants d'ells sabien lo que feien? Quants d'ells eren de Mallorca? Qualcún d'ells sap de
lo que va sa vida? Un plec de betcollades i anar a fer feina no els faria mal, crec jo.A sa foto de l'esquerra, en Biel Barceló (mallorquí?) demostrant que es PSM ja mos ha venut a Catalunya de totes totes
demanant s'autodeterminació encara no sabem perquè; recordem que es partits principals convocants d'aquesta manifestació
anexionista no arriben a representar ni un 10% de s'electorat. A la dreta, es foraster antimallorquí anexionista d'en Puigcercós
fent sa feina reclamant s'annexió de ses Balears dins ets inexistents "PPCC". Recordaré que es seu partit ha dimitit de tots es càrrecs
de responsabilitat dins ses administracions autonòmiques. Que putes feia a Mallorca? Passar es cap d'any a "les Illes"? Un des
representants des seu partit antisistema, va esser es primer invasor institucional de Mallorca després des Capità Bayo, i xerram
de fa 70 anys en plena guerra civil. Que no som beneits, senyors d'ERC.
Imprimir

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Qui parli el mallorquí de tota la vida mai no dirà foraster al senyor Puigcercós.

3. Castellà de nació o de llenguatge (Mall.); cast. castellano. Puch estar molt bé | com a rebostera | d'aquells forasters | que tenen ses cases | al pla del Castell, Penya Poes. 33. Parlar foraster (o en foraster): parlar en castellà. Creuen que dóna més llustre parlar y entendre es forasté, Roq. 24. Seguiren parlant en foraster amb mon pare, Rosselló Many. 46.

Regne de Mallorca dijo...

Estimat covard anònim (ja que no t'identifiques): per favor, empres sa gran obra de n'Alcover molt malament. Agafes només un des significats de sa paraula "foraster". Te deman que no oblidis ets altres significats, que també són vàlids a Balears:

1. ant. Forà; situat fora de la població; cast. foráneo, rural. Són compreses en lo dit ban totes les vinyes esparces e forasteres de la dita parròquia de Rubines, doc. a. 1419 (BSAL, iii, 126.)

2. Nadiu o propi d'un poble o país diferent d'aquell on es troba; cast. forastero.

Per tant, en Pugicercós ès foraster.
Gràcies i aprèn a emprar diccionaris, estimat.

Anónimo dijo...

Senyor del regne inexistent, com que no us tinc per un home valent, em limitaré a suggerir-vos que, contràriament al que heu fet amb l'entrada "prémer" del diccionari esmentat, cercant-hi la significança més improbable, contrasteu l'ús del mot "foraster" en el parlar de la bona gent de Mallorca.

Regne de Mallorca dijo...

Senyor "P", puntualitzar que un des títols del Rei d'Espanya ès el de Rei de Mallorca, així que "zas en toda la boca" per lo de regne inexistent.
Per altra banda, amb "premeu" no he cercat es significat més improbable, ja que dets altres significats, tampoc cap d'ells valia per "pitjar", així que segon "zas en toda la boca" d'avui.
I, per acabar, mirau es significat de "foraster", dins es DCVB, que vos he posat abans, i rebreu un tercer "zas en toda la boca".
Vos basta amb 3?

Bona nit!

Anónimo dijo...

Un títol d'un regne inexistent, doncs.

Heu volgut contraposar un "standard català" a un "mallorquí de tota la vida", tot i que, segons l'accepció 7 1 de la 2a edició del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, un botó és una "peça que hom pitja o bé fa girar a fi d'accionar un mecanisme, obrir o tancar un circuit elèctric, etc."

A continuació heu decidit que el "premeu" del botó que apareix a la imatge era una invitació de l'Ajuntament als ciutadans a fer les feines (no sabem pas on), encara que l'accepció 1a de l'entrada prémer del diccionari Català-Valencià-Balear és molt més acostada a l'acció que suggereix la mà dibuixada en el botó de la imatge damunt dita. Els xinesos diuen que una imatge val més que mil paraules. Per descomptat que aquesta accepció ("Estrènyer un cos entre dos o més que tendeixen a acostar-se i a fer minvar...") és també adequada al bon ús de la llengua dels mallorquins a jutjar pels exemples inclosos en la definició.

Supòs que ben poca gent es veurà amb treballs per decidir què fer davant tal botó, si vós mateix no enteníeu el vostre pare quan us enviava a... cagar. Una història entendridora.

D'altra part, en el cas del mot "foraster", contràriament al cas de "prémer", que heu volgut interpretar en el sentit del "mallorquí de tota la vida", per bé que no hi ha marca de localització a l'accepció 2, us heu decidit per l'accepció que no du cap localització. Us convid a comprovar la significança que dóna la bona gent de Mallorca al mot "foraster".

No hi ha discrepància entre l'ús estàndard i dialectal, és clar que hom ha de pitjar el botó, i el motiu inconfessable que us ha mogut a seguir un criteri diferent segons el mot en qüestió, sols per afirmar que el Sr. Puigcercós és foraster, és un misteri que no m'interessa resoldre.

Bona nit.

dhey40 dijo...

al Sr. P:
Le escribo en Español o Castellano, como usted prefiera, porque me niego, a escribir en un catalán estandarizado, como el que usted usa,es más agradable escribir en mallorquín, además de decir que usted es mallorquín,por lo tanto, la constitución de nuestro país, incluyendo,claro esta, la comunidad catalana, que por cierto, nunca ha sido ni nunca sera un reino, extitnto o no, pero que si la historia nos enseña es que una de las condiciones para que cataluña fuera un principado era que nunca tuviera rey, por lo tanto, creo que al menos, usted, siendo adorador de todo lo que fa olor a catalá, doblegue las piernas y de pleitesia a un reino que si, fué, que sigue siendo aunque este dentro del reino de españa, por lo tanto, partiendo de esa premisa, el aberrante puigcercos, es un puto foraster...osea, de fora de es regne de Mallorques...Por otra parte, el uso del idioma Mallorquín, mejor dicho, Llengo Balear, en nada se le puede llamar un dialecto del catalán, hay muchas razones históricas, que estoy seguro que usted en su sabiduria podra investigar, aunque deduzco de sus escritos que esta cegado por la inmensidad de lo catalán,plagado de falsas historias de reinos y de hechos, le sugeriría ver toda historia en webs terminadas en punto cat para poder tener pruebas de la manipulación maliciosa que de la historia hacen(ej:reino catalano-aragones), y le avergüenza decir que es mallorquín y que habla dicha lengua, tenemos la suerte, que, muchos mallorquines de raiz o no, queremos seguir teniendo y conservando nuestra historia y cultura asi como nuestra lengua, renegando de seres tan aberrantes como los de su calaña,no tengo nada contra los catalanes,pero me negare, como los mallorquines de hace 700 años a doblegarme ante cataluña....