domingo, 15 de mayo de 2011

El Corte Ingles de Palma creu que està a Barcelona


Sí, com diu es títol, el Corte Inglés de Palma, es d'avengudes, i, supòs que també, es de Jaume III, se pensen que Palma ès a Barcelona o a Catalunya. Si tenguessen un poc més de consideració o qualque assessor mallorquí, no farien aquestes animalades.
Me fa gràcia, primer de tot, que es "catalanistes" o "catalunyistes", si se mos escapa un "pues" a qualque mallorquí, mos diguin que estam contaminats pes castellà o que empram castellanismes, quand ells empren paraules com "pantalons", existint "calçons" o "colçons", paraules molt més correctes, o diguin "buscar" enlloc de cercar. En canvi, es substantiu pes verb "buscar", per ells no ès "búsqueda", que seria lo lògic, sinó "recerca", més pròxim a "cercar" que a buscar. Coses de sa vida, ells mos acusen de contaminació castellana, emperò ells empren "analogies". Curiosa doble vara de medir que empren, molt curiosa.
S'altre diassa, dins el Corte Inglés, vaig voure aquest cartell, on el Corte Ingles mos busca coses, en concret "busquem" i "avisem". Si tenguessen qualque assessor mitjanament mallorquinitzat, sabrien que a Mallorca empram ses conjugacions de forma correcta. Avisar i buscar, són de sa 1ª conjugació, per tant, sa primera persona des plural des present d'indicatiu seria "buscam" i "avisam", no sa incorrecta barcelonina acabada en "-em". I, ja de pas, enlloc d'emprar "buscar", amb una simple ullada en es Diccionari de n'Alcover, haurien vist que a Mallorca i a Menorca, s'ha conservat es mot "cercar" amb so significat de buscar que s'empra a Catalunya i València, i que es mot "buscar" s'empra quand es cans surten de caça. 
Clar, a manco que el Corte Inglés se pensi que es clients mallorquins som cans que, enlloc d'anar a comprar en es seus establiments, som cans que anam a caçar. I crec que no ès aixì, crec que ès un "passotisme" absolut i una falta de sensibilitat de cap an es llenguatge mallorquí. Segur que en Castellà no farien aquestes errades, segur.
Llàstima.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

No és errada, sinó opció. Probablement t'estimaries més que s'opció que haguessin pres hagués estat directament escriure-ho en castellà, però això són figues d'un altre paner...

dhey40 dijo...

Estoy seguro que si esta afrenta fuera en contra del catalán, la OCB estaría denunciándolo, en cambio, a nadie le importa la defenestración que de nuestra lengua se hace.

MATEU CAÑELLAS dijo...

Es Corte lo unic que fa be es emprar sa bandera de Mallorca. Com es cartells venen de s'estranger, ja venen tarats.

Regne de Mallorca dijo...

Anònim, i probablement tu t'estimaries més que te donassen pes cul ben fort, però això són figues d'un altre paner... a comentaris beneits, respostes més beneites encara.
Me vols dir què putes hi pinta aquí es castellà a un cartell QUE PER S'ALTRA BANDA JA ESTÀ EN CASTELLÀ, ÈS A DIR, ES CARTELL JA ÈS BILINGÜE, botxarro??????????

dhey40 dijo...

Al anónimo, eres el claro exponente de la mente vacía y sin recursos, tú y los que són como tú solo sabeís repetir lo que por desgracia os enseñan en la clases de la mal llamada normalización, vosotros, que sois de mentes estrechas ,y como defensa única ,solo teneís la defensa de la comparación a cambio de la razón, la nulidad mental a cambio del rigor histórico, y parálisis mental para intentar plantearse preguntas como:
Porqué los condados de la marca hispánica no se llamaron marca catalana?
Porque todos los condes de barcelona eran vasallos del rey de francia y NUNCA se casaron con nobleza Barceloni?
Si la lengua catalana es Milenaria porqué no hay más escritos en esa lengua, en cambio hay en lemosina?
Si los catalanes repoblaron Mallorca, porque no queda arquitectura de la época y nombres de origen catalán?

Y así podríamos hacer más y más preguntas que vosotros los obtusos catalanistas no sabéis responder , y tú como representativo de ellos, eres el máximo exponente obtuso al utilizar lo que os han enseñado en las clases del catalán literario, yo diría infecto dialecto Barceloní:

Mamá en andalucia no hablan el español?
Mamá en sudamérica no hablan el español?

au arruix putes catalanistas...

Antonio dijo...

Lamentable, però conec gent de grans corporacions, comercials, financeres,e tc q són ben mallorquinites, q podrien fer qualque cosa per deixar d'insultar-mos en "català" i t'assegur q no ho tenen gens facil: sempre hi ha qualcú per dmunt d'ells. Ès lo mateix q es polítics. Li tenen por a sa puta minoria grepuscular catalanista. Es cas d'El Corte inglès (perquè no baraten en nom per "El tall anglés") ès patètic xq s'acollonaren a rel de sa protesta d'una puta gent q tanmateix mai compra allà: "Els joves per la llengua" o qualque cosa així. Veure per creure. TC

Anónimo dijo...

Gràcies per la info! a partir d'ara aniré a comprar més al corte!

Anónimo dijo...

Jo som venedor allà, a tots es catalufos sempre lis faig pagar més.

Anónimo dijo...

El que es lamentable es que fiquis traductors al aranès i al occità de pàgines subvencionades per la Generalitat de Catalunya, GEN CAT. Al·lucino.