sábado, 28 de mayo de 2011

Viva! o visca! Viva també ès sa forma correcta.


Darrerement s'ha avivat una polèmica, com sempre, per part des catalanisme ferotge, sobre si "viva!" ès un castellanisme o una contaminació castellana, i que sa forma correcta ès sa de "visca!".
Un amic meu m'ha enviat un correu on diu que està fart de sentir "visca!" i que aquí sempre hem dit "viva!". M'ha posat 3 exemples, en forma de links a cançons mallorquines cap a "Sor Tomasseta", on se diu "que viva Sor Tomasseta", ès a dir, no sa forma "visca!". 
Però clar, en aquests casos, sa millor forma de comprovar si ès correcte o no allò que se diu ès acudir an es diccionari català-valencià-balear (casualitat, no ès "bâléà"), on Mn. Alcover deixa ben clar que "viva!" també ès una forma correcta. Segons n'Alcover, "viva!" ès una interjecció emprada "per aclamar a algú desitjant-li vida i prosperitat" i posa exemples des S. XIV i XV. Diu que sa forma "viva!" té una variant que ès "visca!". I, també, que "viva!" prové des llatí "vivat", "que visqui". I que sa forma "viva!" ès ben correcta, i que apareix a escrits des S. XIII i XIV, i que no ès cap castellanisme.
Sa forma "visca!" també apareix en escrits antics, i senyala que sa seva etimologia ès de sa 3ª persona des singular des present de subjuntiu de "viure".
Per tant, catalanarros, "viva!" ès una forma correcta i que a Mallorca hem emprat sempre sense cap problema, perquè mos digueu que som uns castellanitzats o uns gonelles xerecs, quand l'hem feta servir d'antic.

Vos deix sa lletra de sa cançó, himne "oficial" (entrecomillat) de Valldemossa:Sor Tomasseta, a on sou?
Ja vos podeu amagar
perquè el dimoni vos cerca;
dins un pou vos vol tirar.
Ella portava el dinar
An els pobres segadors,
I el dimoni envejós
El covo li va tomar.
Ella el va tornar a aixecar,
I va ser més saborós.

No hi ha rosa alexandrina
Ni clavell amb tanta olor,
Ni mel amb tanta dolçor
Com el teu nom Catalina.

Oh, bell racó de muntanya
Sempre florit com l'abril
Qui mai t'ha vist és de plànyer,
Oh, Valldemossa gentil.

Santa Verge Catalina,
Que per sempre al cel regnau,
Ompliu de fe i de pau
La vila valldemossina.

Què en viva la Beata
Què en viva Catalina,
Què en viva sor Tomassa,
Que és santa valldemossina!
Què en viva, què en viva!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay comentarios.: