jueves, 12 de julio de 2007

Ramón Llull (I)


Escriuré una miqueta sobre ses falsetats que se solen posar a webs, llibres, publicacions, etc. sobre quand va néixer en Ramón Llull, sabi MALLORQUÍ, no català, com mos volen fer creure que era.

Per exemple, Wikipedia diu que va néixer entre 1232 i 1233, i que no se sap sa data exacta. Una altra web, http://www.xtec.es/~jquintan/llull98/biogrcas.htm, mos senyala que Ramón Llull neix s'any 1232 (a s'apartat de cronologia posa entre 1232-1235, curiós que qualcú necessiti 3 anys per néixer, no?). Es Centre de Documentació Ramón Llull diu que va viure entre 1232 i 1316. Sa web http://buscabiografias.com/cgi-bin/verbio.cgi?id=6285 mos posa "escritor catalán" (?¿?¿?¿?¿?¿?¿) que nació el 25/01/1232 en Palma de Mallorca. Una altra que se llueix posant dades ès http://www.escriptors.cat/autors/rllull/index.html, on podem lletgir "Palma 1232", com a data de naixement fiable.

Clar que, lletgint, per exemple, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/llull.htm, "catalán nacido en Mallorca" (me compix de riure) "en 1235" (ja mos acostam, senyors), no ès estrany que sa gent vagi amb confusions mentals pel món.

Si afegim que es nostro Govern, des PP durant tants d'anys, i es Consell Insular, d'UM recolzat pes PP durant altres anys, diuen que va néixer a 1232 o fins i tot a 1236, torn a dir, que ès molt normal que sa gent ja ni vulgui sebre res d'en Ramón Llull, es nostro sabi més internacional i conegut.

Bé, i tot això seria fàcilment "solucionable", per dir-ho així, si tota aqueixa gent anàs a cercar sa fe de naixement d'en Llull o, si no volen anar a cercar-la, o no saben cercar-la, jo els hi dic quand va néixer: es 25 de Gener de 1235. Basta amb lletgir es "Cronicón Mayoricense", recopilació de totes ses actes i inscripcions des notaris i cronistes des regne, COPIADES DIRECTAMENT DES DOCUMENTS ORIGINALS. A s'edició que tenc, a sa pàgina 8, se pot lletgir: "El día 25 de Enero de este año 1235 nació en Mallorca el venerable siervo de Dios el Beato Ramón Llull, hijo de D. Ramón Llull y de D.ª Isabel de Heril, en la parroquia entónces de Sta. Eulalia, ...".

Crec que queda clar, i qui vulgui dir mentides o demostrar que ès un incult, que ho faci, però, per favor, deixau de dir mentides i de falsetjar dades i de confondre sa gent.

Lo Desconort:
Deus, ab vostra vertut comens est Desconort,
lo qual fas en xantan, per so que me·n conort,
e c’ab el reconte lo falliment e·l tort
que hom fa en vers vos, qui·ns jutjats en la mort;
e on mays mi conort, e meyns ay lo cor fort,
car d’ira e dolor fa mon coratge port;
per que·l conort retorna en molt greu desconort.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Volu fer el favor de no posar com exemples simples webs orientatives i fetes fora d'aquí. I no digueu més dois.

dàvide dijo...

Digas que si, el dia de neixamentet es important, i el que digui el contrari es que no valora el moment, el ara es demà de Marti i Pol.

Gracies per la teva informació al repecta de la seva data correcta, a Ramon li agradava l' astrologia y a mi també.
Una abraçade.