domingo, 29 de julio de 2007

Sa "ñ" en Balear

M'estan insistint darrerament perquè opini i me "banyi" en quant a s'ús de sa lletra "ñ" en Balear. Sa teoria de S'Acadèmi ès que sa "ñ" se pot emprar en Balear; jo, de forma humild, des de sa meua ignorància, dic que no, sa "ñ" ès una lletra estranya a sa nostra llengo (Ja xerraré es pròxim dia de sa "ç").
Hem d'entendre que es Balear ès una llengo romànica, llatina, amb fortes arrels llatines-romàniques, i aquesta lletra en llatí no existia. No té equivalent en cap alfabet de llengos romàniques. Sa "Ñ" va néixer a monestirs, on es copistes, per tal d'estalviar doblers i paper, se varen inventar (per dir-ho així, de forma col.loquial) un signe damunt sa lletra "N", per referir-se a ses lletres "nn", com una forma de expressar aquestes dues lletres juntes a una sola.
Avui en dia se fa servir com a símbol d'hispanitat i ès una lletra que només s'empra en Castellà, i que qualcuna llengo ha copiada.
Pes Balear, que d'hispanitat només comparteix el formar part d'Espanya, però res més, per noltros ès una lletra estranya, impròpia, que, igual que altres catalanades, en aquest cas ès una castellanada, impròpia de sa nostra llengo.
Podem comprovar-ho comparant sa nostra llengo amb ses altres llengos romàniques-llatines que pes sò "ñ" fan servir conjuncions de lletres, per exemple, "ny", "gn", "nh", "in" o "nj", però mai sa "ñ".
Per tant, opin que sa "ñ" no ès nostra, ès impròpia des Balear, i que, com a llengo llatina-romànica, hem de fer servir 2 opcions:
- "ny", com fan es Català i es Valencià, llengos més properes a sa nostra i que eren llengos de sa Corona d'Aragó, de sa qual vàrem formar part
- "nh", com fa s'Occità, llengo de sa qual, en part, provenen Balear, Català i Valencià, i llengo romànica-llatina
Fer servir sa "ñ" ès voler castellanisar es Balear, i axò tampoc ès correcte.
Per sa meua part, faré servir sa "ny", com fan es nostros cosins catalans i valencians. Una cosa ès voler tenir una llengo independent de ses seues (cosa que jo sí vull), i una altra ès adaptar signes impropis, i jo, axò darrer, no ho faré. Mai!

No hay comentarios.: