jueves, 26 de julio de 2007

Sempre cedint

Aquest passat dissabte, es meu sogre feia ets anys, i clar, festa grossa a ca sa meua família política, òbviament. Un dets obsequis era un llibre amb fotografies i un petit text-frase a cada una d'elles, explicant sa fotografia o fent una aclaració en to emotiu.

Sa qüestió ès que a s'hora de redactar aquest text o frase, havíem de triar una llengo. En castellà, no, clar, no ès sa llengo de comunicació habitual entre nòltros. Heu de sebre que part de sa meua família política ès catalana, i viuen (no tots) a Catalunya i/o ténen vincles amb aquesta terra (feina, més família, etc.).

En un principi, quand vaig veure que s'escrivien paraules com "nosaltres" o "gos" o "doncs" o altres més catalanes, obviant ses formes mallorquines, vaig "protestar" una mica, però, com creis que va acabar tot? Idò està ben clar! Enlloc de "noltros", "ca", "idò", "lo", etc. se varen escriure ses formes catalanes pures "principatines", català normlitzat.

Ja no entraré a discutir si mallorquí i català són lo mateix (se pot discutir) o si ténen arrels comunes (que les ténen, ès obvi), però si que aquest fet demostra i deixa ben clar quina ès sa història des Mallorquí des de fa 100 anys: recular, perdre, cedir, fins que, qualque dia, desapareixerà del tot, i tot per culpa de gent que, com jo aquest darrer fi de setmana, cedim, reculam, davant des català "standard" o "normalitzat".

Lo que jo sempre estic protestant an es programa de ràdio "En bon mallorquí", sa covardia des mallorquins, m'ha passat a mi aquesta setmana passada: quina vergonya! M'arrepentesc de totes ses vegades que ho he fet. Vos deman disculpes públiques. Perdonau-me.

Repetesc: així mos va!

5 comentarios:

Anónimo dijo...

perdona, però en català estandard o normalitzat és totalment correcte escriure: cà, idò, noltros, moix, recular, fins que...,etc. Són aceptades totes les variants dialectals. Mai s'obliga a usar el dialecte barceloní, per exemple. En canvi no és admisible: entonces, pues, arrepentesc, jamón, cubo de sa basura,....
El castellà és el que ens ha de fer vergonya ja que és el culpable de la pèrdua de la llengo balear.

Regne de Maylorques dijo...

Això ès mentida, i ho saps. Per molt que s'IEC mos hagi fet es "favor" d'acceptar "idò" com a normalitzat, sa resta de formes pròpies no estan acceptades.
Te deman que no diguis dois, per favor, o intenta fer un examen de català posant "noltros", "ca", "idò" (aquest fins fa poc), "lo" o articles salats i voràs què te diran, per no dir-te que tendràs un suspens AUTOMÀTIC.
Clar, que per superar aqueixa situació, lo millor ès, i me sap greu, es seccessionisme llingüístic, com va fer es català respecte de s'occità.

Anónimo dijo...

Crec que estàs equivocat. He aprovat el Nivell C i a la prova oral vaig xerrar en mallorquí. Això sí, correctament (sense castellanismes ni eles bledes). Per cert, tal vegada tu hauries d'informar-te i consultar atles toponímics on surten totes les paraules per designar un mateix objecte per exemple, a tota la parla catalana. I totes estan aceptades. L'estandard permet precisament això, conservar els dialectes i així continuament es fa. A mi mai m'han obligat a dir gat, sempre he escrit i dit moix. En canvi si que m'obliguen a dir gato "porque no me entienden". Per cert, gat és també ben mallorquí: esparraguera de gat, tirar gat dins d'un pou, i noms de peixos que tenen aspecte felí: gató, gatvaire, gatamoixa, gatí...
Moix s'utilitza a Mallorca només des del segle XIX on es va passar a anomenar aquest animal a partir de la paraula onomatopèica moxi-moxi que s'utilitza per cridar a un gat. Lo mateix que si en lloc de dir galina diguessim una tita.

Regne de Maylorques dijo...

Ui!! Ets molt bo, quina por, ja pots xerrar com un catedràtic: tens es Nivell C!! Un nou Déu ha vengut, que mos il.luminarà sobre sa veritat de sa llengo, té es Nivell C i es l´hòstia de lo molt que sap, atenció!!
Mira que n'has de ser de cregut i prepotent per dir això. Mira, com que veig que li dones tanta importància an es Nivell C, jo tenc es D, així que tenc superioritat sobre tu en quant a coneixements. Per tant, calla, no escriguis dois i aprèn!!

Anónimo dijo...

Escolta, jo en cap moment he dit que sigui superior a ningú. Només dic que el català admet perfectament les formes pròpies de Balears. Ets tu qui t'embulles i contestes de manera absurda.